For mer informasjon om lokalavdelingen i Østfold, ta kontakt med Fredrik Nordby på sekretariatet

Telefon: 23 28 08 00