Samarbeidsland

Dato: 18.12.2015
artikkelbilde
Adopsjonsforum samarbeider med en rekke land i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa.

Klikk her for å komme til  listen over samarbeidsland, krav til adopsjonssøkere i hvert land og kapasitet for nye søkere. 

Adopsjonsforum tar forbehold om endringer, som kan skje fort og uventet. Usikkerheten er særlig stor i land med liten eller begrenset kapasitet. Forhold som endringer av lover eller politiske forhold kan midlertidig eller permanent føre til stopp i adopsjoner fra et hvilket som helst land.

Nye land vurderes fortløpende
Vi har tidligere formidlet barn fra land som Brasil, Ecuador, Latvia, Mexico, Nepal, Russland og Uruguay. Av ulike grunner er disse samarbeidene avsluttet. I 2008 fikk vi tillatelse fra norske myndigheter til å starte opp igjen i Guatemala, men det ble ingen avklaring fra myndighetene i dette landet om Norge kunne bli en del av det nye systemet der. Vi vurderer fortløpende om andre land kan være aktuelle. En søknad om å starte samarbeid i Honduras er lagt på vent inntil landet har fått ny lovgivning.  Slovakia har også ønsket et samarbeid med Norge, men norske myndigheter har ikke fulgt opp henvendelser om dette.

Husk vår side Barn søker foreldre.

 

Del med andre: