India

Dato: 13.09.2018
artikkelbilde
Adopsjonsforum kan for tiden ikke ta nye søknader til India. Illustrasjonsfoto: David Ulfers
Adopsjonssamarbeidet med India er for tiden lagt på is. India er verdens nest største land med over en milliard innbyggere og et flateinnhold som overgår Norges med nesten ti ganger. Landet er et mylder av folkeslag, kulturer, religioner og språk. Hindi-talende hinduer er den klart største folkegruppen i landet.

Illustrasjonsfoto: David Ulfers   

Bakgrunn
Adopsjonsforum har formidlet barn fra India hvert eneste år siden 1974. Totalt har vi passert 550 formidlinger fra landet. Barna Adopsjonsforum har formidlet har kommet fra en rekke forskjellige barnehjem i mange delstater.

Alle søknader skal etter hvert koordineres gjennom sentralmyndigheten Central Adoption Resource Authority (CARA), og kan i utgangspunktet sendes til en hvilken som helst godkjent institusjon eller barnehjem i India. Foreløpig kan alle som har registrert sine søknader hos våre samarbeidspartnere få forespørsler derfra.

Rammer og regler
India har ratifisert Haag-konvensjonen og endrer nå sitt lovverk. Tidligere ble internasjonale adopsjoner gjennomført i indisk domstol etter en gammel vergemålslov, og barnet måtte ”re-adopteres” etter norsk lov. Nå gjennomføres flere og flere adopsjoner etter Juvenile Justice Act og barnet blir adoptert i India. Adopsjonen registreres så hos norske myndigheter.

 • Ektepar må ha vært gift minst to år ved forespørsel om barn.
 • Alder mellom 30 og 55 år, men ektepar kan ikke være eldre enn 90 år til sammen
 • Enslige søkere inntil 45 år
 • God helse og sunn økonomi
 • Politiattester
 • Hiv/hepatitt B-attester

Oppfølgingsrapporter
Indiske myndigheter krever seks oppfølgingsrapporter fra familiene i løpet av to år.

Praktiske opplysninger
Språk: En stor andel av befolkningen snakker engelsk, som sammen med hindi er offisielt språk for statsadministrasjonen.

Søknader online: Sentralmyndigheten CARA har innført et sentralt online registreringssystem for alle søknader om adopsjon fra India. Etter hvert skal CARA fordele alle søknader til godkjente barnehjem i India. Vi kan derfor ikke sende søknader direkte til en av våre samarbeidspartnere, slik vi gjorde tidligere.

Ekstranett: Brukernavn og passord: Dette får dere fra saksbehandler. Det er viktig at vi hele tiden er oppdatert på e–postadressene deres. Dersom vi legger ut informasjon til spesielle grupper vil dere automatisk få beskjed via e–post.

 India pr. 13.9. 2018

 • Det kom ingen barn fra India i 2016 og 2017.
 • CARAs system for registrering av søkere, CARINGS, skulle være stengt frem til 1. mars i 2013 for evaluering og endringer. Det har ikke åpnet igjen for ordinære søkere, kun for barn med spesielle omsorgsbehov.
 • Søkere som er NRI («non resident Indians» - altså indiske statsborgere som bor i utlandet) eller OCI ( "overseas citizen of India) kan søke om adopsjon gjennom CARINGS.
 • CARA offentliggjorde i juli 2015 nye regler for adopsjonsarbeidet. Noen av reglene var omstridte, og det kom en ny revisjon i 2017.
 • Adopsjonsforum har for tiden ikke formidlingstillatelse for India. Verdens Barn, som også arbeider i India, fikk i 2016 avslag fra Bufdir på sin søknad om ny tillatelse. En klage på avslaget er ennå ikke behandlet ferdig. Adopsjonsforum tar stilling til om vi skal søke fortsatt samarbeid med India når vi vet utfallet av den saken.
 • Det er usikkert om samarbeidet med India kan fortsette. Vi kan derfor ikke ta nye søkere på India.
Del med andre: