Leder: Ingrid Margrethe Nordhei                        Nestleder: Gunn Olaussen 

Telefon: 99 51 40 43                                         Telefon: 97 19 50 93