Reisekalender

Dato: 11.01.2018
Her får du oversikten over hvilke felles tilbakereiser Adopsjonsforum tilbyr framover! Hvis det melder seg tilstrekkelig med interesserte til et bestemt land, kan vi planlegge reiser dit.

REISEKALENDER 2018 - 2019

Planlagte turer: Tidsrom: Status: Påmeldingsfrist: Program:
India Vinterferie 2019? Fellesreise planlegges i februar/mars 2019.

Ikke annonsert.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Skal utarbeides.
Colombia

Sommeren 2018

Det planlegges en fellesreise, men planene er ennå ikke klare.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

 Skal utarbeides.
Etiopia

Påsken 2018 (16 dager)

Det planlegges reise - trolig til Addis Ababa og den nordlige delen av landet.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Skal utarbeides.
Kina

Påsken 2018 (16 dager)

Gjennomføres hvis nok påmeldte.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 Skal utarbeides
India

Januar 2018

En lukket gruppe reiser i januar 2018.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

 
Utsatte turer        
Chile 2017

Har henvendelser fra to interesserte.

Hvis flere vil være med så kan turen planlegges.

Ikke gjennomført pga. for få påmeldte.

 Utsatt.
Etiopia 2017 På grunn av politisk situasjon i Etiopia med uroligheter flere steder i landet, planla vi ingen tur til Etiopia i 2017.

Ikke gjennomført.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

 

 Utsatt
Turer som er gjennomført i 2016 - 2017
       
India Vinterferien 18.2.-6.3. 2016 5 familier med 15 deltakere var med. 

 Fullført.

Last ned program her.
Etiopia

Påskeferien 12.-26.3. 2016

6 familier med 22 deltakere var med.  Fullført. Last ned program her.
Colombia Sommerferien 21.7.-7.8. 2016 5 familier med 18 deltakere var med.  Fullført. Last ned program her.
Kina Påskeferien 8. - 22.4. 2017 25 deltakere var med. Fullført.  
Kina Sommeren 2017 Flere familier (15 deltakere) reiser i skolens sommerferie. Fullført.  
Colombia Sommeren 2017 Gjennomført for 3 + 1 familier med litt ulikt program. Fullført.  

 NB! Alle e-poster med spørsmål om tilbakereiser må sendes til reiser@adopsjonsforum.no. Da får du svar fra vår tidligere adopsjonskonsulent - og utmerkede reiseleder - Torill Juvet Hermansen.

Del med andre: