Bli medlem

Dato: 20.08.2013
artikkelbilde
På denne siden kan du bli medlem av Adopsjonsforum.

Last ned registreringsskjema, vedlegg til skjemaet og egenerklæring. Skriv dem ut, fyll ut punktene og returner til oss per post til: Adopsjonsforum, Pb. 2364 Solli, 0201 Oslo.

Av hensynet til personvern er det ikke mulig å sende oss registreringsskjemaet elektronisk. Men hvis dere ønsker, kan det sendes som vedlegg til en e-post.

For å bli registrert som medlem hos oss, overfører du/dere inn kroner 500 til vårt kontonummer: 6001 06 69041. Merk giroen "Medlemskontingent" og skriv tydelig navn og adresse.

Del med andre: