Demonstrasjon og høring om adopsjonsloven

Dato: 21.04.2017
artikkelbilde
Det blir demonstrasjon utenfor Stortinget søndag 23. og høring mandag 24. april
Stortinget skal behandle forslaget til ny adopsjonslov. UAPU arrangerer demonstrasjon søndag, og mandag er det høring på Stortinget.

Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU) arrangerer en demonstrasjon utenfor Stortinget (Eidsvolds plass) kl. 15.30 søndag 23. april.

Les om demonstrasjonen på Facebook.

Bakgrunnen er at forslaget til ny adopsjonslov skal behandles nå, og mandag 24. april kl. 10.00 er det en høring om loven i Familie- og kulturkomiteen.

Alle de tre foreningene - Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn skal delta. I tillegg er UAPU for første gang invitert til en slik høring.

Hovedpoengene til adopsjonsforeningene vil være myndighetenes mer restriktive praksis for å godkjenne søkere for adopsjon av barn som er over 3 år, at Faglig Utvalg i Bufdir er blitt en forsinkende flaskehals der praksis strider mot forvaltningsloven, samt at det er skuffende svak oppfølging av adopterte og deres familier etter at adopsjonen er gjennomført. I Danmark er dette arbeidet blitt bedre, og Norge har mye å lære av vårt naboland.

Se programmet for høringen her. Høringen vil bli sendt direkte på Stortingets nett-TV, og i etterkant vil den bli lagt ut på videoarkivet der.

Del med andre: