Årsberetning og regnskap 2017

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Adopsjonsforums årsberetning og regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent av møtet for lokalavdelingslederne på Gardermoen 21. april 2018.

Vi regner med at det kan være noen blant våre "menige" medlemmer og andre som er interessert i å lese den.

Klikk her for å lese signert årsberetning for 2017.

Klikk her for å lese signert og revidert årsregnskap for 2017.