Adopsjonsforberedende kurs

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 02-05-2012
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr adopsjonsforberedende kurs for norske adopsjonssøkere. Fra og med 2015 er det blitt obligatorisk for nye søkere å gå på et slikt kurs. Uten kurset får man ikke lenger norsk godkjenning.

Illustrasjonsfoto: San Diego Shooter 

Flere av våre samarbeidsland vil kun akseptere søkere som har gjennomført et adopsjonsforberedende kurs, og kursbeviset må ligge ved søknaden til utlandet.

Kursopplegget er meget bra, og kursholderne er godt kvalifiserte. Opplysninger om de statlige adopsjonskursene kan du finne på Bufdirs hjemmsider.

NB! Det er ofte for få kurs som tilbys, så søkere oppfordres til å sette seg på venteliste hos Bufdir så raskt som mulig for å unngå forsinkelser i prosessen!

Hvis dere skal adoptere fra Latin-Amerika forventes det at søkerne kan noe spansk. Hvis vi ikke tilbyr kurs der du bor, så vurder Adopsjonsforums nettkurs i spansk.

Lokale tilbud
Adopsjonsforum ønsker at våre adoptivsøkere skal være best mulig kvalifisert for den krevende oppgaven det er å adoptere et barn fra et annet land. Det er vår overbevisning at deltagelse på et kurs er en ypperlig forberedelse til foreldrerollen, og bra for barna som skal adopteres. Fra 1980-tallet holdt Adopsjonsforum eller våre lokalavdelinger slike adopsjonsforberedende kurs for norske søkere. I dag er kurstilbudet opphørt da de statlige kursene skal ivareta behovet.

Noen lokalavdelinger har i stedet temakvelder, språk- og ventekurs eller andre nyttige arrangementer for de som venter på barn. Bruk tiden frem til barnet kommer, til å forberede dere best mulig. Informasjon om de ulike aktivitetene finner dere på lokalavdelingenes sider som vi har lenket til på Adopsjonsforums forside.  Ferske søkere anbefales på det varmeste ta kontakt med sin lokalavdeling for å få vite hvilke arrangementer som er tilgjengelig i nærområdet.