Etiopia

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Adopsjonsforum har avsluttet sin adopsjonsvirksomhet i Etiopia, og stengte kontoret der ved årsskiftet 2015/2016.

I januar 2018 vedtok også myndighetene i Etiopia å forby internasjonal adopsjon.

Illustrasjonsfoto: opalpeterliu 

Rapporter

Det skal fortsatt sendes rapporter for barn som er blitt adoptert fra Etiopia fram til de fyller 18 år. Disse rapportene vil Adopsjonsforum formidle til ansvarlige myndigheter i Etiopia. Det er viktig at vi overholder våre forpliktelser selv om samarbeidet forøvrig er avsluttet.

For at vi skal kunne nå familiene med relevant informasjon om rapporteringen via ekstranettet, må familier som har adoptert fra Etiopia til en hver tid gi beskjed om endringer når det gjelder e–postadresser.  For spørsmål om Etiopia - ta gjerne kontakt på e–post til etiopia@adopsjonsforum.no.

Avslutning av samarbeidet

Adopsjonsforum formidlet sitt første barn fra Etiopia i 1991. Selv i perioder med politiske endringer og politisk uro, "ruslet og gikk" adopsjonene fra Etiopia. Det har imidlertid de siste årene skjedd store endringer med internasjonal adopsjon i Etiopia, og adopsjonstallene har sunket kraftig. Adopsjonssystemet i landet har ikke fungert tilfredsstillende de siste årene. Prosessene for de siste adopsjonene var svært krevende, og behandlingen av sakene ble stadig utsatt ved domstolen.

I oktober 2015 ble det gjennomført et besøk til landet for å gå gjennom alle formaliteter som kreves for å avvikle arbeidet i henhold til landets lover og regler.

Adopsjonsforum er ikke alene om en slik beslutning. Mange andre europeiske og amerikanske organisasjoner har trukket seg ut eller er i ferd med å avvikle i landet.

Myndighetene i Etiopia sier de skal finne alternative omsorgsløsninger for barna i stedet for å prioritere internasjonal adopsjon. Av hensyn til barna håper vi de lykkes med dette, men for tiden er det mange barn på barnehjem i Etiopia, og som det ikke er funnet noen løsning for.

På tross av at Afrika er den verdensdel som har flest foreldreløse barn, er det svært få adopsjoner fra dette kontinentet. I mange land er lovgivningen for dårlig eller ikke eksisterende. Etiopia har i mange år vært unntaket, og er derfor det landet i Afrika som har hatt flest adopsjoner.

Etiopia i 2017

  • Samarbeidet med Etiopia ble avsluttet høsten 2015 og vi tar derfor ikke nye søkere på landet.
  • Familier som har adoptert fra Etiopia må fortsatt sende inn rapporter fram til barnet er fylt 18 år.