Madagaskar

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Madagaskar er verdens fjerde største øy og ligger utenfor Afrikas østkyst. Landet har et areal på litt over det dobbelte av Norges og en befolkning på over 20 millioner. Gasserne er etterkommere av folk fra det nåværende Indonesia, som innvandret for drøyt 1500 år siden, samt senere innvandrere fra det afrikanske kontinent.

Illustrasjonsoto: Maxfear ÂR   

Bakgrunn
Etter å ha vært styrt av ulike regimer i flere tiår hadde man det første helt frie valget i desember 2001. Presidenten som var demokratisk valgt ble styrtet i mars 2009 etter mange måneder med uro.

Den politiske situasjonen er fortsatt svært ustabil, og Adopsjonsforum følger nøye med på utviklingen i landet.

De som ønsker mer informasjon om bl.a. politiske forhold på Madagaskar kan finne mye nyttig informasjon på hjemmesiden til Vennskapsforeningen Norge–Madagaskar.

I årene 1988–1990 formidlet Adopsjonsforum i alt 7 barn fra Madagaskar.

Vi trakk oss ut av adopsjonsarbeidet fordi landets mangelfulle adopsjonslovgivning gjorde det vanskelig å fortsette.

Madagaskar har sluttet seg til Haag-konvensjonen om adopsjonssamarbeid og vedtok også en ny og moderne adopsjonslov. Etter dette gjenopprettet Adopsjonsforum samarbeidet med landet.

Adopsjonsforums formidlingstillatelse fra norske myndigheter gjelder fram til 31.12.2018.

Adopsjonssystemet er fortsatt under oppbygging. Barnehjem som deltar i adopsjonsprogrammet må godkjennes av sentralmyndighetene. Det arbeides med å kartlegge barn på alle barnehjemmene, og systemet og de nye rutinene skal etableres fra bunnen av.

Rammer og regler
De viktigste kravene til søkerne er følgende:

 • Kun gifte par kommer i betraktning, og minst én av ektefellene må være fylt 30 år.
 • Det kan ikke være mer enn 40 års aldersforskjell mellom den eldste av ektefellene og barnet.
 • Barnløse par og familier med tidligere adopterte barn fra Madagaskar prioriteres
 • Søkerne kan ikke ha mer enn 2 barn fra før
 • Det kreves god vandel og god helse
 • Det aksepteres kun 1 skilsmisse pr par
 • Obligatoriske oppfølgingsrapporter må skrives til barnet fyller 18 år.
 • Enslige søkere aksepteres ikke.

Total oppholdstid for å få gjennomført adopsjonsprosessen i landet er ca. 3 måneder, inkludert en pålagt samværsperiode på ca. én måned.

Etter den pålagte samværsperioden kan søkerne bo hvor som helst på Madagaskar mens de venter på at prosessen skal gå sin gang. Om familiene ønsker det kan de også reise rundt i landet, men de kan ikke forlate Madagaskar før dommen er rettskraftig og barnet har fått pass.

Hentereisen
Begge ektefeller må reise. Man må beregne en oppholdstid på ca. 3 måneder på Madagaskar.

Praktiske opplysninger
Madagaskar er et lite land i adopsjonssammenheng, og det formidles ikke mange adopsjoner pr. år.

Det formidles både nasjonale og internasjonale adopsjoner på Madagaskar. De internasjonale er i flertall.

Vi har gjennomført noen få adopsjoner fra Madagaskar hvert år, men det er vanskelig å anslå ventetid fra dokumentene er sendt til forespørsel kan påregnes. Vi anslår i dag at ventetiden er pluss/minus 2 år.

Språk: Det gassiske språket er beslektet med indonesisk, men med innslag av bl.a. fransk som var kolonispråket. Svært mange gassere snakker fransk.

Ekstranett: De som er registrert som søkere på Madagaskar kan logge seg inn på ekstranettet. Der legger vi ut mer detaljert informasjon beregnet på søkere i de forskjellige faser av adopsjonsprosessen.

 

 Madagaskar pr. 17.01.2018

 • Ankomne barn i 2016: 2
 • Antall barn ankommet i 2017: 3
 • Forespørsler om adopsjon hittil i år: 0
 • Familier som venter på rettsdato/reisebeskjed: 0
 • Status for Adopsjonsforums søkere: Det er 6 søknader på Madagaskar. Familiene venter på forespørsel.
 • Ventetid: De som nå har ventet lengst av våre søkere sendte sine søknadsdokumenter i januar 2016.
 • Fra forespørsel til reise: Her må det påregnes en del variasjoner. Normalt vil man måtte regne med at det kan gå fra to til seks måneder fra akseptbrev sendes til Madagaskar. Vi vet ikke på forhånd hvor lang denne ventetiden blir for de forskjellige søkere.
 • Gassiske myndigheter: Den politiske situasjonen i landet har lenge vært uavklart, og det er fortsatt stadig nye utfordringer. Adopsjonsprogrammet rusler og går og er ikke påvirket av dette. Det vises til nyheter som oppdateres på hjemmesidene til vennskapsforeningen Norge–Madagaskar (se lenke lenger opp på siden).