Sri Lanka

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Sri Lanka er en øystat i Asia med et areal som omtrent tilsvarer Nordland og Troms til sammen. Her bor det nærmere 20 millioner mennesker – tamilene i nordøst og singalesere i resten av landet. En årelang borgerkrig mellom de gruppene bidro til at Sri Lanka er et svært fattig land med betydelige sosiale problemer.

Illustrasjonsfoto: Kataragama   

Bakgrunn
Adopsjonsforum har formidlet barn fra Sri Lanka siden 1975, men tallene har vært beskjedne. Etter at landet i mange år hadde en relativt dårlig kontroll med de internasjonale adopsjonene, ratifiserte Sri Lanka Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon i januar 1995, som det tredje land i verden. Sri Lanka har siden den gang hatt relativt få, men svært ryddige adopsjoner.

Adopsjonsforum har i november 2017 besluttet å avslutte samarbeidet med Sri Lanka (se faktaboks nederst).

Barna
De aller fleste barna fra Sri Lanka er frigitt for adopsjon etter at den biologiske moren (som oftest en ung, ugift kvinne) har fraskrevet seg foreldreretten. Til tross for at moren først kan gjøre dette 3 måneder etter fødselen, er barna svært små på adopsjonstidspunktet, ofte under et halvt år. En annen ting som er spesiell for Sri Lanka, er at adoptivforeldrene normalt vil treffe den biologiske moren i forbindelse med rettsaken. Det er flest gutter som blir adoptert til utlandet.

Helseopplysningene om barna fra Sri Lanka har vært svært sparsomme, men dette har bedret seg noe de siste årene. Det faktum at barna kun er noen få måneder gamle på adopsjonstidspunktet, øker risikoen for at medisinske forhold ikke blir avdekket.

Rammer og regler
Søkerne må være mellom 25 og 45 år gamle. Barnløse familier prioriteres, og det er ønskelig med sterilitetsattest. Man kan imidlertid ha både biologiske og adopterte barn fra før. Sri Lanka er et relativt åpent land når det gjelder søkernes helse, utdannelse osv. Søkere som godkjennes i Norge vil normalt bli godkjent også i Sri Lanka. De fleste barna kommer fra institusjoner i og rundt hovedstaden Colombo. Adopsjonsforum har i en årrekke samarbeidet med barnehjemmene, The Haven, drevet av Frelsesarméen, og Good Shepherd Convent, drevet av katolske nonner.

De siste årene har vi også fått barn fra andre institusjoner. Alle tildelinger skjer gjennom Department of Probation and Child Care Services (DPCCS), som er sentralorganet på adopsjonsområdet. Selve adopsjonssakene gjennomføres i en lokal domstol.

Her finner du lenken til DPCCS's hjemmesider.

Hentereisen
Søkerne må selv reise for å hente barnet. Normalt går det bare et par uker fra man aksepterer et tildelt barn til man kan reise. Oppholdstiden er vanligvis mellom 5 og 6 uker. I motsetning til hva som er tilfelle i flere andre land i Asia, skjer adopsjonene i samarbeidslandet, og ikke i Norge etter hjemkomst. Barna ankommer derfor Norge med norsk pass, utstedt ved ambassaden i Colombo (dersom minst en av adoptivforeldrene er norsk statsborger).

Oppfølgingsrapporter
Myndighetene på Sri Lanka krever at det sendes oppfølgingsrapporter til barnet er 10 år gammelt. Fristen for innsending av første rapport er tre måneder etter at barnet er kommet til Norge. Deretter forfaller fristene hvert halvår fram til barnet er tre år, og så en gang i året til barnet er 10 år. Søkerne må skriftlig forplikte seg til å sende rapportene.

 

 Sri Lanka pr. 1.2. 2018

  • Det kom ikke noen barn fra Sri Lanka i 2016 og 2017.
  • Vi har for tiden ingen søknader liggende hos DPCCS.
  • Det er få internasjonale adopsjoner fra Sri Lanka, og nylig har det vært flere presseoppslag om gamle adopsjonssaker - les mer her.
  • Landsstyret i Adopsjonsforum har gitt grønt lys for at samarbeidet med Sri Lanka avsluttes i 2018. Det er nylig sendt et formelt brev om dette til DPCCS.
  • Kontrakten med vår mangeårige kontaktperson på Sri Lanka blir også avsluttet ved utgangen av første kvartal 2018.