Barn søker foreldre

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-04-2013
Adopsjonsforum har gjennom årene funnet gode foreldre til mange barn med særskilte omsorgsbehov. Her presenterer vi barn som vi leter etter familie til.

Dette er barn med enten fysiske eller psykiske utfordringer, som er eldre enn det vi har godkjente søkere for, søskengrupper eller barn som har hatt en tøff start på livet sitt. 

I noen land er systemet slik at kun familier som alt er søkere i landet er aktuelle som mulige foreldre. Slike barn presenteres som regel bare på ekstranettet, der bare søkerne for det aktuelle landet har tilgang. Slike presentasjoner kan av og til bli lagt ut offentlig her under "barn søker foreldre" dersom vi ikke finner en mulig familie blant de søkerne vi allerede har i barnets hjemland.

 

COLOMBIA

21. juni 2017 la vi ut informasjon om en gutt fra Colombia som vi søkte etter foreldre til.

Det er nå funnet en familie som søker om å adoptere han, så informasjonen på denne siden er tatt bort.

 

CHILE 

Chilenske myndigheter rett som det er Adopsjonsforum om hjelp til å finne foreldre til flere barn som er frigitt for adopsjon. Søkere som allerede har dokumenter i Chile vil bli prioritert, men søkere på andre land kan også ta kontakt. Det er et ufravikelig krav fra Chile at søkere som adopterer store barn kan kommunisere med dem på spansk.

Vi venter på henvendelser fra Chile.

Interesserte kan ta kontakt med Chile-teamet på tlf. 23 28 08 00 eller e-post til chile@adopsjonsforum.no.

MERK! Vi gjør oppmerksom på at de fleste barna som omtales her ikke kan plasseres uten en særskilt vurdering i og godkjennelse fra Bufdirs faglige utvalg. Videre vil vi understreke at der vi bruker uttrykk som "normal helse og utvikling" e.l. er dette utsagn mottatt fra vedkommende land, og ikke nødvendigvis basert på utstrakte medisinske undersøkelser. Vi vil også nevne at utsagn som det nevnte refererer til det som er "normalt" for institusjonsbarn – en standard som kan avvike betydelig fra det som er "normalt" for et barn som vokser opp i en familie i Norge.

Ønsker du/dere mer informasjon? 
Adopsjonsforum forbeholder seg retten til å sjekke identitet og adopsjonsmessig status for dem som henvender seg om de ovenfor nevnte barna. Fyldigere informasjon om barna gis kun til søkere som allerede har forhåndssamtykke fra Bufetat/Bufdir.

Søkere som ønsker informasjon om konkrete barn må undertegne en taushetserklæring. Deretter får de tilsendt anonymisert informasjon om barnet. Den inneholder informasjon om barnets bakgrunn, eventuelle helseutfordringer osv, men viser ikke navn eller annet som kan identifisere det.

Alle henvendelser om barna er helt uforpliktende. Vi tar også imot henvendelser fra søkere som i utgangspunktet står på andre land.