Reisekalender

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 24-04-2013
Her får du oversikten over hvilke felles tilbakereiser Adopsjonsforum tilbyr framover! Hvis det melder seg tilstrekkelig med interesserte til et bestemt land, kan vi planlegge reiser dit.

REISEKALENDER 2017 - 2019

Planlagte turer: Tidsrom: Status: Påmeldingsfrist: Program:
Kina

Sommeren 2017

Flere familier (15 deltakere) reiser i skolens sommerferie.

Ta kontakt!

reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

Gjennomføres.
Chile 2017

Har henvendelser fra to interesserte.

Hvis flere vil være med så kan turen planlegges.

Gjennomføres ikke pga. for få påmeldte.

reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 Utsatt.
Etiopia 2017 (?) På grunn av politisk situasjon i Etiopia med uroligheter flere steder i landet, planlegger vi ingen tur til Etiopia i 2017.

Gjennomføres ikke pga. usikkerhet i landet.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

 

 Utsatt
Colombia Sommerferien 2017

Gjennomføres for i alt 3 + 1 familier med litt ulikt program.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 Gjennomføres
India Januar 2018  (+ 2019)

En lukket gruppe reiser i januar 2018.

Fellesreise planlegges i februar/mars 2019.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 
Kina Påsken 2018

Gjennomføres hvis nok påmeldte.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 Skal utarbeides.
Vietnam Påsken 2018

Det planlegges en fellesreise til Vietnam, men planene er ennå ikke klare. Har du ønsker kan du påvirke programmet.

Ta kontakt! reiser@adopsjonsforum.no

Last ned registreringsskjema

 

 Skal utarbeides.
Turer som er gjennomført i 2016 - 2017
       
India Vinterferien 18.2.-6.3. 2016 5 familier med 15 deltakere var med. 

 Fullført.

Last ned program her.
Etiopia

Påskeferien 12.-26.3. 2016

6 familier med 22 deltakere var med.  Fullført. Last ned program her.
Colombia Sommerferien 21.7.-7.8. 2016 5 familier med 18 deltakere var med.  Fullført. Last ned program her.
Kina Påskeferien 8. - 22.4. 2017 25 deltakere var med. Fullført.  

 NB! Alle e-poster med spørsmål om tilbakereiser må sendes til reiser@adopsjonsforum.no. Da får du svar fra vår tidligere
Adopsjonskonsulent - og utmerkede reiseleder - Torill Juvet Hermansen.