Du/dere inviteres til årsmøte i Adopsjonsforum avd.Søndre Nordland.

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 26-01-2017
Tidspunkt: Onsdag 22.02.17 kl.18 Sted: Kinakroa, Sandnessjøen

Medlemmer i Søndre Nordland
Nordland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
Du/dere inviteres til årsmøte i Adopsjonsforum avd.Søndre Nordland.
I tillegg vil vi gjerne opplyse at månedlige foreldretreff fortsetter 1.mandag hver måned på Kinakroa kl.19 i Sandnessjøen.
Vår nettside på Adopsjonsforum.no under lokallagene holdes oppdatert på møter og arrangement.
Det er flere arrangementer på gang våren/høsten 2017.

Vedrørende årsmøte:
Tidspunkt: Onsdag 22.02.17 kl.18
Sted: Kinakroa, Sandnessjøen
Saker: Vanlige årsmøtesaker Eventuelt
Innkommende saker må sendes innen 16.2.17 til undertegnede på mail mli-karl@online.no

Vennlig hilsen styret i Adopsjonsforum avd.Søndre Nordland
v/leder Margaretha Karlsson
mobil 99569836