Årsmøte Adopsjonsforum Agder 13. mars 2017

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 01-03-2017
Det innkalles herved til årsmøte i Adopsjonsforum Agder mandag 13.mars 2017 kl. 19.00 Sted: Ernst Hotell, Kristiansand

Fra kl. 19.30, etter den formelle årsmøtedelen vil det bli foredrag med seniorrådgiver i RVTS Sør Tone Weire Jørgensen. Se http://www.adopsjonsforum.no/Avdeling/2628/158204/foredrag-i-kristiansand-13-mars-2017 for mer informasjon. Adopsjonsforum serverer kaffe, te og frukt.

 

Saksliste:

  1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Innkallingens lovlighet
  4. Styrets årsberetning.
  5. Regnskap.
  6. Innkomne forslag. Disse på sendes styret skriftlig pr. e-post senest 1 uke før årsmøtet.
  7. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor. Dette legges fram på årsmøtet.

 

Styrets sammensetning 2016:

 

Leder: Camilla Erland Aarnes

Nestleder: Monica Ahnger Olsen

Kasserer: Mari Lunden

Styremedlem og sekretær: Anette Langfeldt Sommerset

Styremedlem: Lill Skoglund

Styremedlem: Linda Stiberg-Jamt

Styremedlem: Lena Øydne

Styremedlem: Randi Brox Haugen (gikk ut av styret september 2016)

Vararepresentant: Sigrun Gilje Gabrielsen

Styret har fordelt informasjonsoppgavene mellom seg.

 

Valgkomité: Siri Wiken og Siren Andersen Dahle

 

Påmelding til agder@adopsjonsforum.no innen 8. mars 2017.

 

Vennlig hilsen

Styret i Adopsjonsforum Agder