Kurs med Joachim Haarklou fredag 5. mai i Ålesund

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 29-03-2017
Adopsjonsforum Sunnmøre har fått tilbud til våre medlemmer om å bli med på kurs med Joachim Haarklou 5.mai 2017 kl 09.00-16.00 inkl lunsj. Det er allerede blitt sendt ut en mail om info men legger den her på siden også i tilfelle noen ikkje har fått det med seg. Vi i AF Sunnmøre dekker kursavgift for 20 stk blir vi flere enn det blir det en liten egenandel på hver.

Hei.
Vi i Adopsjonsforum Sunnmøre har fått tilbud til våre medlemmer om å bli med på kurs med Joachim Haarklou 5.mai 2017 kl 09.00-16.00 inkl lunsj.
Det er allerede blitt sendt ut en mail om info men legger den her på siden også i tilfelle noen ikkje har fått det med seg. Vi i AF Sunnmøre dekker kursavgift for 20 stk blir vi flere enn det blir det en liten egenandel på hver.
Mange har allerede meldt seg på,så dette gleder vi oss masse til.
Er det noen som ikkje har meldt seg på som ønsker å delta sendt meg en mail så sender jeg dere påmeldings linken. Mail adr mon-al@hotmail.com.

Hilsen oss i AF Sunnmøre
Monika Alvik

Barneverntjenesten Ålesund inviterer til dagskurs del 1 og 2 med psykologspesialist Joachim Haarklou

Tilknytningsforstyrrelser

og

Tilknytningsterapi

Med fokus på adoptivbarn, fosterbarn, og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelser eller tidlig følelsesmessig skade.

Målgruppe: Foreldre og fosterforeldre, Fagfolk som jobber med barn/ungdom; I grunnskole og videregående skole, SFO, barnehager, PPT, barnevern, fastleger, helsestasjon og skolehelsetjeneste, kulturetat, fritidsklubber, BUP, Bufetat, fosterhjemsforeninger, adopsjonsforum, familievernkontor. Andre interesserte.

Foreleser: Psykologspesialist Joachim Haarklou Joachim Haarklou AS, www.haarklou.no

Tid: Fredag 5.mai kl 09.00 – 16.00 Registrering fra kl 08.15 Sted: Parken kulturhus, Ålesund

Kursavgift: OBS! Endret kursavgift grunnet bla stor interesse 700,- inkl. lunsj

Påmelding: Bruk påmeldingsknappen i e-posten

Kontaktpersoner: Ann Katrin Soleng Stephansen e-post: ann.katrin.soleng@alesund.kommune.no tlf: 70 16 43 74 Trine Stadsnes e-post: trine.stadsnes@alesund.kommune.no tlf: 70 16 43 76

Om kursholder og kurset

Haarklou er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1985 og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde barne- og ungdomspsykologi. Han har arbeidserfaring fra PPT, BUP, sakkyndig for barnevernet og retten, og nå med privatpraksis fra høsten 2001. Hans spisskompetanse gjelder undersøkelser og behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse.

Haarklous behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og målet hans er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre. Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme. Haarklou har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferds regulerende prinsipper. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og «kom til meg når livet blir vanskelig», blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning.

På dagskurset i Ålesund har Haarklou forberedt et foredrag som tar for seg hva en tidlig god barndom innebærer ( jfr. utviklingspsykologisk teori ) samt om det mulige avvik, tilknytningsforstyrrelsen. Videre vil han lære oss om hvordan vi kan behandle barn med tilknytningsforstyrrelse, dvs. hvordan barnet skal «elskes friskt».

Kurset egner seg for alle som jobber med barn og egner seg for alle som har barn, da alle barn trenger å bli elsket.

Fra haarklou.no Gå gjerne inn på hjemmesiden for å bli bedre kjent
JOACHIM HAARKLOU