Traumebevisst omsorg - Menneskemøter som forandrer

Tekst: fn // Dato: 30-08-2017
Adopsjonsforeningene ønsker velkommen til et spennende og nyttig foredrag om temaet traumebevisst omsorg. Samt informasjonsmøte for nye søkere.

Det har blitt en endring i programmet for kvelden. Odd Kenneth Hillesund vil erstatte Pål Solhaug.

Odd Kenneth Hillesund er ansatt som Seniorrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Sør. Han er utdannet Klinisk sosionom med mastergrad i Familieterapi. Han har jobbet mange år som familieterapeut og leder i Avdeling for barn og Unges Psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF. Odd Kenneth er opptatt av å forstå barn og unge i lys av deres opplevelser, og å bidra til å omsette kunnskapen vi har om hva ulike livsbelastninger hos barn og unge kan medføre, ut i gode helende menneskemøter.

I sitt foredrag om ”Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer” vil han sette et ekstra fokus på at ”Det finnes ikke vanskelige barn – men barn kan ha det vanskelig” Han vil fokusere litt hva tidlige påkjenninger kan føre til av ulike skjevutvikling hos barn, og hvordan vi blant annet kan bruke nyere kunnskap om utviklingstraumer / komplekse traumer for å forstå og hjelpe til en positiv utvikling.

Han vil spesielt vektlegge betydningen av hvordan vi er, ikke nødvendigvis på hva vi gjør i møte med barn som strever. Han vil ha et spesielt fokus på lek og lekens betydning for endring og positiv utvikling for barn og unge som har ulike livsutfordringer.

 «Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer»

Adopsjonsforeningene ønsker velkommen til et spennende og nyttig foredrag om temaet traumebevisst omsorg.

I foredraget ”Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer” vil han sette et ekstra fokus på at ”Det finnes ikke vanskelige barn – men barn kan ha det vanskelig” Han vil fokusere litt på hva tidlige påkjenninger kan føre til av ulike skjevutvikling hos barn, og hvordan vi blant annet kan bruke nyere kunnskap om utviklingstraumer / komplekse traumer for å forstå og hjelpe barn til en positiv utvikling.

Han vil spesielt vektlegge betydningen av hvordan vi er, ikke nødvendigvis på hva vi gjør i møte med barn som strever. Han vil ha et spesielt fokus på lek og lekens betydning for endring og positiv utvikling for barn og unge som har ulike livsutfordringer.


KRISTIANSAND: ONSDAG 1. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00

Sted: Strømme skole, Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand.       OBS! Ny påmeldingsfrist: 27. oktober

Send påmelding til Helge Solberg i Verdens Barn helge@verdensbarn.no innen oppgitte frister. Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.


INFORMASJONSMØTE FOR NYE SØKERE

I forkant av foredraget vil det holdes informasjonsmøte for nye søkere både i Kristiansand og Lillehammer kl. 16.30 – 17.30 i samme lokaler. Alle tre adopsjonsforeninger vil være representert og vi ønsker hjertelig velkommen!

Arrangementet er i regi av det felles Adopsjonsfaglige utvalget for Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn.