Uttalelse fra Adopsjonsforum vedr. VGs artikkel om Madagaskar

Dato: 04.11.2023
VG publiserte den 29.10.2023 en artikkel om adopsjoner fra Madagaskar Adopsjonsforum bidro med svar på spørsmål, men VG har valgt kun noen utdrag.

Adopsjonsforum reagerer på at VG publiserer bilder av mindreårige i en svært sårbar situasjon. Barna er lett identifiserbare og bildene blir satt i sammenheng med påstander om korrupsjon. Adopsjonsforum vil mane til varsomhet når det gjelder VGs fokus på blant annet økonomiske transaksjoner i internasjonal adopsjon. De fleste barn som er kommet fra Madagaskar er fremdeles mindreårige. Flere familier rapporterer nå at barna deres blir konfrontert med spørsmål om hvor mye foreldrene har betalt for dem eller om de er kidnappet og solgt.  At voksne adopterte bruker media for å få belyst sin sak er helt frivillig, men de barna som omtales i denne saken, er mindreårige. VG beveger seg inn i et landskap der de fratar barna den juridiske retten til å eie sin egen historie, inkludert evt uregelmessigheter i adopsjonssaken. Adopsjonsforum er ikke kjent med at adoptivforeldre har anmodet VG om bistand, og våre medlemmer opplever VGs arbeidsmetoder som invaderende og krenkende.  

Adopsjonsforum og Bufdir har en pågående revurdering av adopsjonssamarbeidet med Madagaskar. Adopsjonsforum informerte Bufdir i februar 2023 om Frankrikes midlertidige stans i adopsjoner og i april om Danmarks fulle stans og har vært i dialog med Bufdir siden vedr. behovet for mer opplysninger for å kunne vurdere om Adopsjonsforums samarbeid med Madagaskar også bør revurderes. Etter forespørsel fra Bufdir leverte Adopsjonsforum i september 2023 sin faglige og etiske vurdering av samarbeidet med Madagaskar.

Har du behov for en prat med oss i Adopsjonsforum, er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 23 28 08 00. Vår åpningstid på telefon er fra kl. 10.00- 14.00. Du kan også sende oss e-post til info@adopsjonsforum.no

Del med andre: