Årsmøte mandag 27. mars

Dato: 03-03-2023 23:02:18
Mandag 27. mars avholder vi årsmøte for lokalavdelingen Troms og Finnmark.

Vi holder vårt årsmøte på Cafe Sånn i Tromsø (Erling Bangsundsplass 1) mandag 27. mars kl. 18. 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2022
3. Valg 
4. Evt innkomne saker 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13. mars. Årsmøtepapirer deles ut på møtet. 

Velkommen! 

Spørsmål og saker kan sendes til troms-finnmark@adopsjonsforum.no

 

 

 

 

 

 

Del med andre: