Årsmøte tirsdag 25. februar

Dato: 03-02-2020 18:40:00
Tirsdag 25. februar kl. 19.00 avholder vi årsmøte for lokalavdelingen Troms og Finnmark. Velkommen!

Vi holder vårt årsmøte på Cafe Sånn i Tromsø (Erling Bangsundsplass 1) tirsdag 25. februar kl. 19. 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2019
3. Valg 
4. Evt innkomne saker 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 18. februar. Årsmøtepapirer deles ut på møtet. 

Velkommen! 

På vegne av styret
Ann-Monica Bakli Aglen 
Lokalleder 

Spørsmål og saker kan sendes til troms-finnmark@adopsjonsforum.no

 

 

 

 

 

 

Del med andre: