Årsmøte i Adopsjonsforum Agder og Sør-Rogaland 22.mars 2022

Dato: 08-03-2022 11:54:50
artikkelbilde
Det innkalles herved til årsmøte i Adopsjonsforum Agder og Sør-Rogaland 22.mars 2022 kl. 19.30 Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand

Det innkalles herved til årsmøte i Adopsjonsforum Agder og Sør-Rogaland

22.mars 2022 kl. 19.30

Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand

 

 

Saksliste

1.   Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen

2.   Godkjenning av dagsorden

3.   Innkallingens lovlighet

4.   Styrets årsberetning, se vedlegg

5.   Regnskap. Dette legges frem på møte

6.   Vedtekter, se vedlegg

7.   Registrering av lokalavdelingen i Brønnøysundregisteret

8.   Innkomne forslag. Disse på sendes styret skriftlig pr. e-post senest 1 uke før årsmøtet.

9.   Valg av valgkomité og revisor. Dette legges fram på årsmøtet.

 

 

Styrets sammensetning 2021:

 

Leder: Camilla Erland Aarnes

Nestleder: Monica Ahnger Olsen

Kasserer: Mari Lunden

Styremedlem: Lill Skoglund

Styremedlem: Linda Stiberg-Jamt

Styremedlem: Lena Øydne

 

Styret har fordelt sekretær- og informasjonsoppgavene mellom seg.

 

Styret er ikke på valg i 2022.

 

Valgkomité: Ingrid Hanne Landa

 

Påmelding til camillaerland@hotmail.com innen 14. mars 2022.

 

Vennlig hilsen

Styret i Adopsjonsforum Agder og Sør-Rogaland

 

Del med andre: