Årsmøte 2018

Dato: 11-03-2018 22:15:59
artikkelbilde
Innkalling til årsmøte for Adopsjonsforum Hed/Opp onsdag 14. mars 2018

Tid: Onsdag 14.mars kl 18.00-19-00

Sted: Elvegata 19, Lillehammer (ved Nikkers)

 

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2017
  4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017
  5. Eventuelt innkommende saker til styret
  6. Valg

 

 

Innmelding av saker sendes til leder Line Hauan lihauan@online.no

 

Velkommen.

Del med andre: