Årsmøte 2023

Dato: 24-02-2023 16:49:22

Innkalling til årsmøte i Adopsjonsforum  Hed/Opp 2023

Saker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2022

4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2022

5. Evt innkomne saker til styret

6. Valg

Leder: Marie Kristine Børli Nyhus

Nestleder: Hilde Brovold

Sekretær: Randi Melbø

Kasserer: Pål Diesen

Valgkomite: Linda Hagen Holmaas

Revisor: Mads Ringen

 

Saker meldes til Marie Kristine Børli Nyhus, tlf 45034878

 

Sted: Elvegaten 16, 2609 Lillehammer

Tid: 09.mars 2023

Del med andre: