Kategoribilde

God sommer!

Vi starter ferieavviklingen allerede nå, slik at vi hele tiden er nok mennesker på jobb. Vi ønsker alle våre medlemmer og alle som følger oss, en riktig så god sommer! Tar du et bilde du kan dele med oss, ikke nøl med å sende det. Har du spørsm...
LES MER
Kategoribilde

Sommertreff i Filippineklubben 30.juni - 3.juli

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til Filippinenetreff på Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet. Mange ankommer allerede torsdag ettermiddag. Det er som i fjor planlagt mountaincart kjøring i Hemsedal fredag med påfølgende grilling. Vi har for...
LES MER
Kategoribilde

Indiaklubben inviterer til treff

Indiaklubben arrangerer årlig treff for alle adopterte fra India og deres familier 12-14 august. Treffet er på Oset høyfjellshotell på Golsfjellet. I år blir det visning av filmen "Fuckings adoptert" med Nora Nivedita Tvedt og Therese Vikøren, i till...
LES MER
Kategoribilde

Film og temakveld om rasisme, tilhørighet og adopsjon

Temakvelden 19.mai 2022 ble en god opplevelse om et alvorlig tema. Filmen som er laget om temaet for de tre foreningene ble vist i kontekst med både forskning og en panelsamtale. Både filmen og hele arrangementet kan nå ses. Bruk lenkene under.
LES MER
Kategoribilde

Morgenkaffe med Adopsjonsforum 2022

Bli med på digital morgenkaffe! I disse pandemitider kan det være et ekstra behov for kontakt, også når man ikke helt vet hva man lurer på. Kanskje ønsker du informasjon, eller bare være del av en samtale om et adopsjonsfaglig tema. Vi gir en kort...
LES MER
Kategoribilde

Rasisme rammer også adopterte

Temaet og funnene er ikke nytt for utenlandsadopterte eller deres familier, men nå er det forsket på. Mange nyanser og konsekvenser har blitt beskrevet i en rapport som ble lansert høsten 2021. Lenke til selve rapporten "Rasisme, diskriminering og ti...
LES MER
Kategoribilde

Situasjonen sør på Madagaskar er kritisk

Situasjonen sør på Madagaskar er regnet av FNs matvareprogram (WFP) som et av landene med størst behov for hjelp. Adopsjonsforum har besluttet å støtte WFP gjennom Bistandsfondet. Les gjerne mer i artiklene under og ønsker du å støtte, oppfordrer vi ...
LES MER
Kategoribilde

Adoptivfamilier bør få bedre støtte etter at barnet er adoptert

Ny forskning ved Universitetet i Oslo, Monica Dalen m.fl.: "Adopsjonsfamilier bør få bedre støtte etter at barnet er adoptert. Mange overlates til seg selv når de trenger veiledning fra fagfolk i hvordan de skal samspille med sitt nye barn."
LES MER
Kategoribilde

Se foredrag om traumebevisst omsorg med Christin Weiss

Psykologspesialist Christin Weiss holdt 18. oktober et viktig foredrag om traumebevisst omsorg. Dette er en tilnærming og en måte å gi omsorg på som er nyttig for alle barn!
LES MER
Kategoribilde

Ny rapport fra FHI

Folkehelseinstituttet har i dag lagt fram en rapport utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Den har fått navnet "Bedre føre var OG etter snar - utvelgelse og oppfølging av adoptivfamilier: Erfaringer og anbefalinger".
LES MER
Kategoribilde

Man skulle på en måte finne sin plass

Spennende tema i Daksha Lurås sin Masteroppgave. Den er nå tilgjengelig på nett. "Man skulle på en måte finne sin plass": en studie av transnasjonalt adoptertes fortellinger om identitet og tilhørighet i en norsk skolekontekst.
LES MER
Kategoribilde

Filmer om adopsjon

Sanden Media har laget korte filmer for å vise mangfoldet av ulike erfaringer og personlige opplevelser knyttet til ulike sider ved en adopsjon sett i fra den adoptertes perspektiv.
LES MER
Kategoribilde

Midlertidig stopp for adopsjoner i Nederland

Det er nylig blitt kjent at nederlandske myndigheter har innført et midlertidig stopp av internasjonal adopsjon. Dette i påvente av en etterforskning som gjelder internasjonale adopsjoner utført i perioden 1967–1998, dvs. før Haagkonvensjonen om inte...
LES MER
Kategoribilde

Info fra Bufdir vedr. biologisk opphav

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nylig ble rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette oppdatert.
LES MER
Kategoribilde

Hentereise under en pandemi - går det an da?

Det er uten tvil mange tanker som fanger oppmerksomheten, både hos adopsjonsformidler og vordende foreldre når det kommer en reisebeskjed midt under en pandemi. Kan man reise til utlandet nå da? Hva må vi tenke på? ...og uendelig mange flere spørsmål...
LES MER
Kategoribilde

Medlemskontingenten

Adopsjonsforum har sendt ut giroer for medlemskontingenten.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforberedende kurs er ikke nok

R-BUP har nylig publisert en artikkel om evalueringen av adopsjonsforberedende kurs.
LES MER
Kategoribilde

Mangler adopsjonspolitikken politisk styring?

Stortinget og Regjeringen har vedtatt at det bør bli lettere å bli godkjent for adopsjon. Motarbeider byråkratiet i departementet og Bufdir politiske vedtak?
LES MER
Kategoribilde

Barnehjem er ikke hjem for barn!

Hvorfor bor så mange barn på barnehjem og hvorfor er det så få av dem som adopteres?
LES MER
Kategoribilde

Forskning om adopsjon

Torsdag 27. september er adopsjon ett av temaene på forskningsdagene.
LES MER
Kategoribilde

En adoptert å snakke med?

Er jeg norsk eller colombiansk? Trenger du noen å snakke med om det å være adoptert?
LES MER
Kategoribilde

Lag ei minnebok om adopsjonen

"Adopsjonsbok" av May Lis Ruus er ei minnebok for familier som skal hente barn eller som nylig er kommet hjem. Den kan du få gratis fra Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsstatistikk fra SSB

Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 1. juni sin adopsjonsstatstikk for 2017.
LES MER
Kategoribilde

Høring om ny forskrift for adopsjon

Den nye adopsjonsloven skal tre i kraft i sommer. Adopsjonsforum er svært kritisk til deler av forslaget til forskrift for adopsjon.
LES MER
Kategoribilde

Adoptert fra Øst-Europa?

Et forskningsprosjekt om adopterte fra Øst-Europa starter nå rett etter påska. Tenåringer som bl.a. er adoptert fra Russland og Polen (og deres foreldre) er målgruppen.
LES MER
Kategoribilde

Ikke dine "ekte" foreldre?

Identitet for adopterte var tema i Ekko på NRK P2 8. februar 2018.
LES MER
Kategoribilde

Tvilsomme adopsjoner fra Chile til Sverige?

Svensk TV melder at det kan ha foregått tvilsomme adopsjoner fra Chile til Sverige i årene 1971-1991.
LES MER
Kategoribilde

Raskere adopsjoner i Colombia

Adopsjonsforum har nylig besøkt Colombia. Søkere som adopterer barn med helseutfordringer kan få raske prosesser i landet.
LES MER
Kategoribilde

Er ikke adopsjonsforberedende kurs nyttige?

En fersk artikkel fra forskning.no stiller spørsmål ved om kurs for adoptivforeldre er nyttig. Kursene er nylig blitt evaluert av RBUP Øst og Sør.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsskandale på Sri Lanka

Media melder om en stor adopsjons-skandale på Sri Lanka fra 1980-tallet. Har den forbindelser til Norge?
LES MER
Kategoribilde

Atferdsproblemer blant adopterte barn i Norge

Ahmadreza Bahiraei har skrevet en masteroppgave om atferdsproblemer blant barn som er adoptert fra utlandet.
LES MER
Kategoribilde

Stortinget lyttet til adopsjonsforeningene

Stortinget behandlet den nye adopsjonsloven 7. juni. Familie- og kulturkomiteens innstilling kom adopsjonsforeningene i møte på flere viktige punkter.
LES MER
Kategoribilde

Høring om adopsjonsloven

Stortinget holdt en høring om forslaget til ny adopsjonslov mandag 24. april. UAPU arrangerte demonstrasjon dagen før.
LES MER
Kategoribilde

Arrangementer for Norsk-Colombianos Forening

Norsk-Colombianos Forening (NCF) annonserer en rekke arrangementer i Oslo, Hordaland, Rogaland og Vestfold!
LES MER
Kategoribilde

Ny adopsjonslov!

Regjeringen la fram sitt forslag til en ny adopsjonslov 5. april. Daglig leder i Adopsjonsforum hadde en kronikk om adopsjonsloven i Vårt Land samme dag.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 1/2017 er ute

Nr. 1/2017 av bladet Adopsjonsforum er nå tilgjengelig på nett for medlemmer og abonnenter.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon er blitt rimeligere

For første gang på over ti år er det nedgang i de gjennomsnittlige adopsjonskostnadene. Det er det to grunner til.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonskøen er for kort!

De som har ventet lenge på adopsjon blir kanskje provosert av overskriften. Men tendensen med lengre ventetid for adopsjon er snudd. I noen land er det så rask behandling at vi har for få søkere i prosess!
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon går raskere igjen

Tiden det tar å adoptere barn fra utlandet er på vei ned. Gjennomsnittstiden for adopsjoner er gått ned med 6 måneder siden 2014 for familier som adopterer gjennom Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Den største julegaven

Lille julaften i 2015 fikk en familie forespørsel om en gutt fra Filippinene.
LES MER
Kategoribilde

Spørreundersøkelse fra journalist

Journalist Kjersti Veel Krauss jobber med å kartlegge årsaker til at søkere får godkjenning / avslag på søknad om forhåndssamtykke for adopsjon fra Bufetat.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 3/2016 er ute

I nyeste nummer kan du bl.a. lese om Sebastians tilbakereise til Colombia og om laktoseintoleranse. Bladet finner du på medlemssidene.
LES MER
Kategoribilde

Har vi din e-postadresse?

Tirsdag 19 juli sendte vi som en test en e-post til alle medlemmer og abonnenter. Fikk du den?
LES MER
Kategoribilde

Foredrag om helse og adopsjon

Barnelege og adoptivmor Aina Ulvmoen holdt nylig et foredrag om helsespørsmål og adopterte barn.
LES MER
Kategoribilde

Er ditt mål fullført adopsjon innen ett år?

Har du et mål du ønsker å oppnå eller en drøm du vil realisere?
LES MER
Kategoribilde

Kan adopsjonsforberedende kurs bli bedre?

De statlige adopsjonsforberedende kursene skal evalueres. Familier som bor nær Oslo og Bergen inviteres til å bidra!
LES MER
Kategoribilde

Vil du fortelle om det å være adoptert?

Vi søker etter adopterte ungdommer i alderen 16-18 år på det sentrale Østlandet som kan intervjues.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsfamilie på God morgen Norge på TV2

Familien Tetlivold fortalte om sine to adopsjoner på "God morgen Norge" på TV2 torsdag 10. mars.
LES MER
Kategoribilde

Kurs om tilknytning

Mange adopterte barn kan ha en utrygg tilknytning. Psykolog Joachim Haarklou tilbyr igjen kurs for foreldre om trygg tilknytning.
LES MER
Kategoribilde

"Nyttårsbarn" fra Vietnam

En liten gutt i Vietnam har nylig fått nye norske foreldre. Dette er den første adopsjonen fra landet siden 1990-tallet.
LES MER
Kategoribilde

Hvor fornøyd er dere med adopsjonsprosessen?

Vi ønsker kontakt med familier som kan intervjues om sine erfaringer med adopsjonsprosessen.
LES MER
Kategoribilde

- Kompetansen om adoptivfamilier må heves

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren er tydelig på at adoptivfamilier ikke får god nok oppfølging i hjelpeapparatet. Hun stiller seg positiv til forslaget om lovfestet rett til profesjonell oppfølging.
LES MER
Kategoribilde

Forskningsprosjekt om atferdsutvikling

Har du adopterte barn mellom 6 og 19 år? Da inviteres du til å delta i et forskningsprosjekt om adopterte barns atferdsutvikling.
LES MER
Kategoribilde

EAF avvikler aktiviteten

Enestående Adoptanters Forening (EAF)har besluttet å gjøre foreningen «hvilende» f.o.m. 1.1.2016. Årsaken er synkende medlemstall og manglende rekruttering for å drive foreningen videre.
LES MER
Kategoribilde

Har du en god historie å fortelle?

Har du en spesiell, hyggelig, spennende, morsom, rørende eller på andre måter inspirerende historie om å bli adoptivforeldre? Send den inn til Adopsjonsforum, eller la oss intervjue deg!
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonssøkere får reduserte kostnader

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke adopsjonsstøtten fra årets nivå på kr 88 370 til kr 90 068. Dette er en økning på litt over 1,9 prosent.
LES MER
Kategoribilde

Barn med «særskilte omsorgsbehov» – et villedende begrep?

Stadig flere barn adopteres med «særskilte omsorgsbehov». Men har man en garanti for ikke å møte utfordringer hvis man adopterer et såkalt «friskt» barn?
LES MER
Kategoribilde

Gi adopterte den hjelpen de har rett på!

Adopsjonsforum aksjonerer i disse dager for å få opprettet et landsdekkende kompetansesenter for adopsjon. Her er vår appell til norske kommunepolitikere:
LES MER
Kategoribilde

Samarbeid med Polen

Både polske og norske myndigheter har godkjent at Adopsjonsforum kan starte arbeid i Polen.
LES MER
Kategoribilde

Nødhjelp til barnehjem i Nepal

Over 90.000 kroner er samlet inn til barnehjemmet Bal Mandir i Nepal på en drøy uke.
LES MER
Kategoribilde

Ny runde med «Ønskebarn»

Gikk du glipp av TVNorges serie om internasjonal adopsjon i fjor høst? Da kan du få med deg «Ønskebarn» i reprise. 6. episode går tirsdag 30.6. klokka 20.30.
LES MER
Kategoribilde

Landsmøtet i helga

Helga 24. - 26. april 2015 holder Adopsjonsforum sitt landsmøte på Gjøvik.
LES MER
Kategoribilde

Feil med kontingentpurringer

Medlemmer som har betalt kontingenten mellom 9. og 18. februar kan se bort fra en feilaktig purring.
LES MER
Kategoribilde

Besøk fra Filippinene

To styremedlemmer fra Filippinenes sentralmyndighet for adopsjon besøker Norge denne uka.
LES MER
Kategoribilde

Jeg er meg! Nytt hefte for ungdom.

"Jeg er meg" er et nytt hefte om og for unge adopterte.
LES MER
Kategoribilde

Høringssvar om ny adopsjonslov

Forslaget til ny adopsjonslov har vært på høring. Hvilke kommentarer hadde adopsjonsforeningene og andre som ble invitert til å kommentere den?
LES MER
Kategoribilde

Søker deltakere til bachelorprosjekt

En sosiologistudent ved Universitetet i Bergen søker deltakere til sin bacheloroppgave hvor hun skal undersøke hvordan utenlandsadopterte reflekterer rundt sin egen identitetsutvikling.
LES MER
Kategoribilde

Julebrev til de som venter

Alle våre søkere får dette julebrevet via ekstranettet. Her informerer vi om adopsjonssituasjonen i alle land.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsstøtten økes!

Når Stortinget skal vedta statsbudsjettet for 2015 blir adopsjonsstøtten økt kraftig.
LES MER
Kategoribilde

Migrapolis-program om adopsjon

Migrapolis på NRK har sendt to programmer om adopsjon i desember.
LES MER
Kategoribilde

- Skuffende fra regjeringen

Regjeringen vil heller ikke i dette statsbudsjettet prioritere adoptivfamiliene. – Skuffende, sier styrelederen i Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Barna som glemmes

De tre norske adopsjonsforeningene fikk torsdag 12. juni publisert en kronikk på NRK Ytring. Kronikken fokuserer på at flere barn kunne fått en familie med et bedre adopsjonssystem.
LES MER
Kategoribilde

Bistandsloddene er sendt ut!

Loddene fra Bistand for barn er sendt ut!
LES MER
Kategoribilde

Mastergradsprosjekt om unge adopterte

Er du adoptert og mellom 17 og 20 år? Da har du mulighet til å delta i et prosjekt om adopterte ungdommers ønske om å kontakte sine biologiske røtter.
LES MER
Kategoribilde

Temahefte for ungdom/voksne

Er du ung/voksen adoptert? Ønsker du å dele din historie om å være adoptert med oss?
LES MER
Kategoribilde

Arbeiderpartiet støtter obligatoriske adopsjonskurs

Arbeiderpartiet går inn for å gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, så etter valget kan dette bli stoppet.
LES MER
Kategoribilde

Kristelig Folkeparti ønsker kompetansesenter for adopsjon

Barn som adopteres fra utlandet er som regel andre lands barnevernsbarn, likevel får ikke adoptivforeldre samme oppfølging som fosterfamilier. KrF ønsker å endre på dette.
LES MER
Kategoribilde

«Vi har hørt rykter om...»

Det er lett å komme over feilinformasjon og usanne rykter på internett om hva som skjer i Adopsjonsforums samarbeidsland. Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer på det sterkeste til å sjekke informasjonen vi legger ut på ekstranettet.
LES MER