Kategoribilde

Man skulle på en måte finne sin plass

Spennende tema i Daksha Lurås sin Masteroppgave. Den er nå tilgjengelig på nett. "Man skulle på en måte finne sin plass": en studie av transnasjonalt adoptertes fortellinger om identitet og tilhørighet i en norsk skolekontekst.
LES MER
Kategoribilde

Guatemalaklubben feirer 40 år og inviterer til sommertreff!

Guatemalaklubben inviterer til sommertreff!
LES MER
Kategoribilde

Filippinene - klubben inviterer til sommertreff!

Filippineneklubbens sommertreff 2021
LES MER
Kategoribilde

Morgenkaffe med Adopsjonsforum - nye datoer!

Bli med på digital morgenkaffe! I disse pandemitider kan det være et ekstra behov for kontakt, også når man ikke helt vet hva man lurer på. Kanskje ønsker du informasjon, eller bare være del av en samtale om et adopsjonsfaglig tema. Vi gir en kort...
LES MER
Kategoribilde

Åpen dag - Digital - Mandag 14.juni.2021 kl.17:00-19:00

Har du spørsmål om adopsjon eller bare nysgjerrig på adopsjon? Da kan du bli med på Åpen dag via Teams!
LES MER
Kategoribilde

Hils på studenten!

Victoria studerer advokatsekretær ved NKI og har sin praksis i Adopsjonsforum
LES MER
Kategoribilde

Digital temakveld for medlemmer

31.mai arrangerer lokalavdeling Viken temakveld for alle medlemmer i Adopsjonsforum! Det er utfordrende å arrangere treff og temakvelder i disse tiden, så la ikke denne muligheten gli forbi. Tema er to adopsjonshistorier som vises gjennom korte fil...
LES MER
Kategoribilde

Korte filmer om adoptertes erfaringer

Sanden Media har laget korte filmer for å vise mangfoldet av ulike erfaringer og personlige opplevelser knyttet til ulike sider ved en adopsjon sett i fra den adoptertes perspektiv.
LES MER
Kategoribilde

Ny spørreundersøkelse fra Bufdir

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. Vi vil derfor gjerne at du som er adoptert, og som er over 18 år, forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte...
LES MER
Kategoribilde

Landsmøte 2021

Adopsjonsforum holder Landsmøte digitalt for første gang. Dato for møtet er lørdag 24.april 2021
LES MER
Kategoribilde

Ny betalingsmåte for medlemmer

Adopsjonsforum moderniserer! Det nye er at du som medlem har fått faktura elektronisk og en mulighet til å betale med Vipps.
LES MER
Kategoribilde

Blinkskudd søkes!

Vi er alltid på jakt etter gode bilder som kan illustrere ulike sider av adopsjonsfeltet. Har du et bilde du vil dele, setter vi pris på om du sender det til oss. Du godkjenner da samtidig at det kan brukes på nettsiden, i medlemsblad og FB.
LES MER
Kategoribilde

Hjelp! Mitt forbilde!

"Mitt forbilde" er en fast spalte i vårt medlemsblad. Grip sjansen nå, og send inn en liten tekst om ditt forbilde, en eller flere som har inspirert deg, eller noen du synes er kule!
LES MER
Kategoribilde

Spørreundersøkelse for adopterte over 16 år

Undersøkelsen ble avsluttet etter påsken 2021, men forskningen pågår. Det gjennomføres for tiden en spørreundersøkelse for alle over 16 år og som er adoptert fra utlandet. NIBR ved OsloMet utfører forskningsprosjektet på oppdrag for Bufdir. Det er...
LES MER
Kategoribilde

Midlertidig stopp for adopsjoner i Nederland

Det er nylig blitt kjent at nederlandske myndigheter har innført et midlertidig stopp av internasjonal adopsjon. Dette i påvente av en etterforskning som gjelder internasjonale adopsjoner utført i perioden 1967–1998, dvs. før Haagkonvensjonen om inte...
LES MER
Kategoribilde

Meningsfylt arbeid i Adopsjonsforum - frist 1.2.

I 2021 er det Landsmøte og valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til Landsstyret.
LES MER
Kategoribilde

Nytt fra Bufdir vedr. biologisk opphav

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nylig ble rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette oppdatert.
LES MER
Kategoribilde

Hentereise 2020

Hentereisen og det første møtet med barnet, er det knyttet mye spenning og følelser til. Det er derfor viktig for Adopsjonsforum at prosessen skal være tilrettelagt og en god opplevelse. I 2020 har dette vært ekstra krevende, men også bragt mange god...
LES MER
Kategoribilde

Ny utgave av Adopterte barn og språk

Lær om barns språkutvikling! I heftet finner du nyttig informasjon om hva man bør være oppmerksom på, og hvordan man kan få hjelp ved behov. God lesning!
LES MER
Kategoribilde

Hentereise under en pandemi - går det an da?

Det er uten tvil mange tanker som fanger oppmerksomheten, både hos adopsjonsformidler og vordende foreldre når det kommer en reisebeskjed midt under en pandemi. Kan man reise til utlandet nå da? Hva må vi tenke på? ...og uendelig mange flere spørsmål...
LES MER
Kategoribilde

Nye arrangementer i lokalavdelingene

Delta på nyttige temakvelder og sosiale arrangementer i Adopsjonsforums lokalavdelinger. Her er oppdatert oversikt over det som skjer!
LES MER
Kategoribilde

Mitt forbilde!

I neste medlemsblad starter vi en ny spalte hvor ungdommen løftes frem!
LES MER
Kategoribilde

Koronarelatert

Vi må be om forståelse og tålmodighet i en tøff tid. Vi er friske og raske, men konsekvensene av Covid-19 påvirker også oss i Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Koordinator for etteradopsjonsarbeid!

Fra september vil den nye koordinatorstillingen som skal veilede adopterte og adoptivfamilier være operativ.
LES MER
Kategoribilde

Status for corona i våre samarbeidsland - per 08.07.2020

Adopsjonsforum redegjør her for status per dags dato i våre samarbeidsland, og i Norge.
LES MER
Kategoribilde

Ny daglig leder i Adopsjonsforum

1. juli fikk Adopsjonsforum ny daglig leder - Nina Wang!
LES MER
Kategoribilde

Åpningstid på telefonen i Adopsjonsforum

Adopsjonsforums kontor har telefonlinjene åpne i hele sommer fra kl. 10 - 14!
LES MER
Kategoribilde

ADOPSJONSFORUM - 50 ÅR FOR BARNAS BESTE

Gratulerer med dagen Adopsjonsforum! I 50 år har foreningen formidlet internasjonale adopsjoner.
LES MER
Kategoribilde

Vil du dele et godt bilde?

Har du et godt bilde du vil dele? Vil dere presentere det nyeste familiemedlemmet i bladet? Eller et gammelt bilde fra 50 års historie?
LES MER
Kategoribilde

Medlemskontingenten

Adopsjonsforum har sendt ut giroer for medlemskontingenten.
LES MER
Kategoribilde

Ulovlige adopsjoner?

På bakgrunn av flere medieoppslag i Bergens Tidene, Aftenposten og Dagsrevyen lørdag 25.1.2020 har Adopsjonsforum mottatt flere henvendelser fra journalister og bekymrede adoptivforeldre.
LES MER
Kategoribilde

Positive signaler i statsbudsjettet 2020

Adopsjonsstøtten foreslås økt i tråd med prisstigningen i 2020. Det vurderes også å støtte en felles koordinatorstilling for de tre foreningene i forslaget til statsbudsjett for neste år.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforskriften er endret!

- En fornuftig retrett fra Barne- og likestillingsdepartementet, sier daglig leder i Adopsjonsforum. Forskriften er endret med virkning fra 11. april 2019.
LES MER
Kategoribilde

Besøket fra Vietnam gjennomført

Adopsjonsavdelingen i Vietnams Justisdepartement besøkte Norge i begynnelsen av mai.
LES MER
Kategoribilde

Dialogkonferanse om adopsjon

Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU)har tatt initiativ til dialogkonferansen "Adopsjon i et livsperspektiv" mandag 4. mars.
LES MER
Kategoribilde

Stifting av Tilknytnings-forstyrrelse Norge 16. mars.

Adoptivforeldre er blant initiativtakerne til en støtteforening for barn og unge med tilknytningsforstyrrelse og deres pårørende. Lørdag 16. mars blir det stiftelsesmøte for "Tilknytningsforstyrrelse Norge" i Oslo.
LES MER
Kategoribilde

Endring av økonomiske regler

Med virkning fra 1. mars 2019 har landsstyret vedtatt noen endringer i de økonomiske reglene for å bytte land, legge en søknad "på is" eller avslutte en adopsjonssak.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonstallene i 2018

Færre, men yngre barn. Kortere ventetid. Stort flertall gutter. Det viser adopsjonstallene for 2018 fra de tre adopsjonsforeningene i Norge.
LES MER
Kategoribilde

Nye forskuddssatser for 2019

Landsstyret har vedtatt nye forskuddssatser for adopsjoner for 2019.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforberedende kurs er ikke nok

R-BUP har nylig publisert en artikkel om evalueringen av adopsjonsforberedende kurs.
LES MER
Kategoribilde

Mangler adopsjonspolitikken politisk styring?

Stortinget og Regjeringen har vedtatt at det bør bli lettere å bli godkjent for adopsjon. Motarbeider byråkratiet i departementet og Bufdir politiske vedtak?
LES MER
Kategoribilde

Møte med statsråden

Mandag 22. oktober møtte barne- og likestillingsministeren adopsjonsforeningene i Norge.
LES MER
Kategoribilde

Økt adopsjonsstøtte i 2019

I det framlagte statsbudsjettet for 2019 foreslås det å øke adopsjonsstøtten til kr. 96.883 fra neste år.
LES MER
Kategoribilde

Barnehjem er ikke hjem for barn!

Hvorfor bor så mange barn på barnehjem og hvorfor er det så få av dem som adopteres?
LES MER
Kategoribilde

Forskning om adopsjon

Torsdag 27. september er adopsjon ett av temaene på forskningsdagene.
LES MER
Kategoribilde

En adoptert å snakke med?

Er jeg norsk eller colombiansk? Trenger du noen å snakke med om det å være adoptert?
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsverdenen sommeren 2018

Adopsjonsforums sommerbrev 2018 oppsummerer status for adopsjonsarbeidet midtveis i året.
LES MER
Kategoribilde

Lag ei minnebok om adopsjonen

"Adopsjonsbok" av May Lis Ruus er ei minnebok for familier som skal hente barn eller som nylig er kommet hjem. Den kan du få gratis fra Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Veiledning for adoptivforeldre med barn i skolealder

Er du mamma eller pappa til et barn som er adoptert – bli med i en samtalegruppe!
LES MER
Kategoribilde

Loddsalget er i gang!

Nå er loddene for Bistand for barn sendt ut!
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsstatistikk fra SSB

Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 1. juni sin adopsjonsstatstikk for 2017.
LES MER
Kategoribilde

Høring om ny forskrift for adopsjon

Den nye adopsjonsloven skal tre i kraft i sommer. Adopsjonsforum er svært kritisk til deler av forslaget til forskrift for adopsjon.
LES MER
Kategoribilde

Indiaklubben feirer i år 40 års jubileum

Indiaklubben feirer i år 40 års jubileum og håper at mange vil delta på årets treff på Oset Høyfjellshotell.
LES MER
Kategoribilde

En trist beskjed

Tidligere styreleder i Adopsjonsforum, Inger Johanne Bjerved, døde mandag 14. mai. Hun ble 75 år gammel.
LES MER
Kategoribilde

Adoptert fra Øst-Europa?

Et forskningsprosjekt om adopterte fra Øst-Europa starter nå rett etter påska. Tenåringer som bl.a. er adoptert fra Russland og Polen (og deres foreldre) er målgruppen.
LES MER
Kategoribilde

Ikke dine "ekte" foreldre?

Identitet for adopterte var tema i Ekko på NRK P2 8. februar 2018.
LES MER
Kategoribilde

Tvilsomme adopsjoner fra Chile til Sverige?

Svensk TV melder at det kan ha foregått tvilsomme adopsjoner fra Chile til Sverige i årene 1971-1991.
LES MER
Kategoribilde

Eirik og Jeroen har skrevet adopsjonshistorie

Høsten 2015 åpnet colombiansk høyesterett opp for utenlandsadopsjon for likekjønnede par. Høsten 2017 ble den første tildelingen til et likekjønnet par i Norge gjennomført.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonstallene for 2017

Både kort og lang ventetid, et stort flertall gutter, en liten nedgang i antall adopsjoner men flere nye søkere. Det er hovedfunn i vår adopsjonsstatistikk for 2017.
LES MER
Kategoribilde

Etiopia forbyr internasjonal adopsjon

Etiopia har nylig vedtatt forbud mot internasjonal adopsjon. Hvorfor skjer dette?
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforums julebrev 2017

Hva er status for adopsjonsarbeidet rundt i verden mot slutten av 2017?
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 4 er på vei i posten!

Julenummeret av medlemsbladet er under veis i posten!
LES MER
Kategoribilde

Raskere adopsjoner i Colombia

Adopsjonsforum har nylig besøkt Colombia. Søkere som adopterer barn med helseutfordringer kan få raske prosesser i landet.
LES MER
Kategoribilde

Er ikke adopsjonsforberedende kurs nyttige?

En fersk artikkel fra forskning.no stiller spørsmål ved om kurs for adoptivforeldre er nyttig. Kursene er nylig blitt evaluert av RBUP Øst og Sør.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsskandale på Sri Lanka

Media melder om en stor adopsjons-skandale på Sri Lanka fra 1980-tallet. Har den forbindelser til Norge?
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 3/2017 er publisert!

Nr. 3/2017 av bladet Adopsjonsforum er nå tilgjengelig på nett for medlemmer og abonnenter.
LES MER
Kategoribilde

Besøk fra Madagaskar

I slutten av august hadde Adopsjonsforum besøk fra Madagaskar. Myndighetene i landet ville vite mer om hvordan det går med barn som er adoptert derfra.
LES MER
Kategoribilde

Atferdsproblemer blant adopterte barn i Norge

Ahmadreza Bahiraei har skrevet en masteroppgave om atferdsproblemer blant barn som er adoptert fra utlandet.
LES MER
Kategoribilde

Stortinget lyttet til adopsjonsforeningene

Stortinget behandlet den nye adopsjonsloven 7. juni. Familie- og kulturkomiteens innstilling kom adopsjonsforeningene i møte på flere viktige punkter.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforums sommerbrev 2017

Før du tar sommerferie - her er siste nytt om adopsjonsverdenen nå!
LES MER
Kategoribilde

Sommernummeret på vei

Sommernummeret av Adopsjonsforum er i disse dager på vei til postkassen.
LES MER
Kategoribilde

Høring om adopsjonsloven

Stortinget holdt en høring om forslaget til ny adopsjonslov mandag 24. april. UAPU arrangerte demonstrasjon dagen før.
LES MER
Kategoribilde

Arrangementer for Norsk-Colombianos Forening

Norsk-Colombianos Forening (NCF) annonserer en rekke arrangementer i Oslo, Hordaland, Rogaland og Vestfold!
LES MER
Kategoribilde

Ny adopsjonslov!

Regjeringen la fram sitt forslag til en ny adopsjonslov 5. april. Daglig leder i Adopsjonsforum hadde en kronikk om adopsjonsloven i Vårt Land samme dag.
LES MER
Kategoribilde

Statsborgerskap og pass for adopterte

Kan adopterte miste statsborgerskap og norsk pass? Nei - Bufdir har presisert reglene.
LES MER
Kategoribilde

Nytt veiledningshefte

Det nye heftet "Råd og veiledning i adopsjonsprosessen" er nå tilgjengelig på nett.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 1/2017 er ute

Nr. 1/2017 av bladet Adopsjonsforum er nå tilgjengelig på nett for medlemmer og abonnenter.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon er blitt rimeligere

For første gang på over ti år er det nedgang i de gjennomsnittlige adopsjonskostnadene. Det er det to grunner til.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonskøen er for kort!

De som har ventet lenge på adopsjon blir kanskje provosert av overskriften. Men tendensen med lengre ventetid for adopsjon er snudd. I noen land er det så rask behandling at vi har for få søkere i prosess!
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon går raskere igjen

Tiden det tar å adoptere barn fra utlandet er på vei ned. Gjennomsnittstiden for adopsjoner er gått ned med 6 måneder siden 2014 for familier som adopterer gjennom Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Den største julegaven

Lille julaften i 2015 fikk en familie forespørsel om en gutt fra Filippinene.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforums julebrev 2016

Vi ser snart slutten på 2016 - hvordan går adopsjonsarbeidet rundt i verden nå?
LES MER
Kategoribilde

Julenummeret er sendt ut!

Julenummeret av Adopsjonsforum (nr. 4/2016) er nå sendt ut og kommer i postkassa om få dager.
LES MER
Kategoribilde

Spørreundersøkelse fra journalist

Journalist Kjersti Veel Krauss jobber med å kartlegge årsaker til at søkere får godkjenning / avslag på søknad om forhåndssamtykke for adopsjon fra Bufetat.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 3/2016 er ute

I nyeste nummer kan du bl.a. lese om Sebastians tilbakereise til Colombia og om laktoseintoleranse. Bladet finner du på medlemssidene.
LES MER
Kategoribilde

Har vi din e-postadresse?

Tirsdag 19 juli sendte vi som en test en e-post til alle medlemmer og abonnenter. Fikk du den?
LES MER
Kategoribilde

Oppdatert: POD har snudd i pass-saken

Etter mange reaksjoner har Politidirektoratet snudd i pass-saken og innført flere strakstiltak.
LES MER
Kategoribilde

Foredrag om helse og adopsjon

Barnelege og adoptivmor Aina Ulvmoen holdt nylig et foredrag om helsespørsmål og adopterte barn.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsblad nr. 2/2016 finnes nå på nettet

Siste nummer av Adopsjonsforum er nå tilgjengelig på nett. Du finner bladet ved å logge deg på medlemssidene.
LES MER
Kategoribilde

Sommerbrev om adopsjonssituasjonen

Snart halvveis i 2016 - hvordan går adopsjonsarbeidet verden rundt?
LES MER
Kategoribilde

Er ditt mål fullført adopsjon innen ett år?

Har du et mål du ønsker å oppnå eller en drøm du vil realisere?
LES MER
Kategoribilde

Kan adopsjonsforberedende kurs bli bedre?

De statlige adopsjonsforberedende kursene skal evalueres. Familier som bor nær Oslo og Bergen inviteres til å bidra!
LES MER
Kategoribilde

Vil du fortelle om det å være adoptert?

Vi søker etter adopterte ungdommer i alderen 16-18 år på det sentrale Østlandet som kan intervjues.
LES MER
Kategoribilde

Kortere ventetid for adopsjon i 2015

Tiden det tok å adoptere fra utlandet gikk litt ned i 2015, men tendensen varierer fra land til land.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsfamilie på God morgen Norge på TV2

Familien Tetlivold fortalte om sine to adopsjoner på "God morgen Norge" på TV2 torsdag 10. mars.
LES MER
Kategoribilde

Kurs om tilknytning

Mange adopterte barn kan ha en utrygg tilknytning. Psykolog Joachim Haarklou tilbyr igjen kurs for foreldre om trygg tilknytning.
LES MER
Kategoribilde

"Nyttårsbarn" fra Vietnam

En liten gutt i Vietnam har nylig fått nye norske foreldre. Dette er den første adopsjonen fra landet siden 1990-tallet.
LES MER
Kategoribilde

Hvor fornøyd er dere med adopsjonsprosessen?

Vi ønsker kontakt med familier som kan intervjues om sine erfaringer med adopsjonsprosessen.
LES MER
Kategoribilde

- Kompetansen om adoptivfamilier må heves

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren er tydelig på at adoptivfamilier ikke får god nok oppfølging i hjelpeapparatet. Hun stiller seg positiv til forslaget om lovfestet rett til profesjonell oppfølging.
LES MER
Kategoribilde

Likekjønnede par kan adoptere fra Colombia

Endelig kan Adopsjonsforum bekrefte at likekjønnede par i Norge kan adoptere fra Colombia! Vi gleder oss på vegne av alle som nå får nye muligheter til å stifte familie.
LES MER
Kategoribilde

Julebrev om adopsjonssituasjonen

Hvordan går det med adopsjonsarbeidet i forskjellige land?
LES MER
Kategoribilde

Forskningsprosjekt om atferdsutvikling

Har du adopterte barn mellom 6 og 19 år? Da inviteres du til å delta i et forskningsprosjekt om adopterte barns atferdsutvikling.
LES MER
Kategoribilde

EAF avvikler aktiviteten

Enestående Adoptanters Forening (EAF)har besluttet å gjøre foreningen «hvilende» f.o.m. 1.1.2016. Årsaken er synkende medlemstall og manglende rekruttering for å drive foreningen videre.
LES MER
Kategoribilde

Har du en god historie å fortelle?

Har du en spesiell, hyggelig, spennende, morsom, rørende eller på andre måter inspirerende historie om å bli adoptivforeldre? Send den inn til Adopsjonsforum, eller la oss intervjue deg!
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonssøkere får reduserte kostnader

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke adopsjonsstøtten fra årets nivå på kr 88 370 til kr 90 068. Dette er en økning på litt over 1,9 prosent.
LES MER
Kategoribilde

Barn med «særskilte omsorgsbehov» – et villedende begrep?

Stadig flere barn adopteres med «særskilte omsorgsbehov». Men har man en garanti for ikke å møte utfordringer hvis man adopterer et såkalt «friskt» barn?
LES MER
Kategoribilde

Gi adopterte den hjelpen de har rett på!

Adopsjonsforum aksjonerer i disse dager for å få opprettet et landsdekkende kompetansesenter for adopsjon. Her er vår appell til norske kommunepolitikere:
LES MER
Kategoribilde

Samarbeid med Polen

Både polske og norske myndigheter har godkjent at Adopsjonsforum kan starte arbeid i Polen.
LES MER
Kategoribilde

Tilbud til foreldre med adopterte barn

To psykologspesialister skal starte en gruppe i Oslo for foreldre som har adoptert barn fra utlandet.
LES MER
Kategoribilde

Sommerbrev til de som venter

Lurer du på hvordan det går med adopsjonsarbeidet i mange land?
LES MER
Kategoribilde

Nye ungdomssider!

Adopsjonsforum lanserer i dag sine nye ungdomssider på nett. Sidene er laget for adopterte som har ulike spørsmål om adopsjon.
LES MER
Kategoribilde

Oppdaterte litteratursider!

Nå har Adopsjonsforum oppdatert sine litteratursider på nett. Vi kan nå gi litteraturtips både til store og små.
LES MER
Kategoribilde

Forskningsprosjekt om oppvekst

Er du mellom 18 og 30 år og utenlandsadoptert? Da inviteres du til å være med i et forskningsprosjekt om adoptertes oppveksterfaringer.
LES MER
Kategoribilde

Nødhjelp til barnehjem i Nepal

Over 90.000 kroner er samlet inn til barnehjemmet Bal Mandir i Nepal på en drøy uke.
LES MER
Kategoribilde

Ny runde med «Ønskebarn»

Gikk du glipp av TVNorges serie om internasjonal adopsjon i fjor høst? Da kan du få med deg «Ønskebarn» i reprise. 6. episode går tirsdag 30.6. klokka 20.30.
LES MER
Kategoribilde

Loddsalget er i gang!

Det årlige loddsalget er den viktigste inntektskilden for å kunne drive Adopsjonsforums hjelpearbeid, koordinert av Bistand for barn. Hver vår får Adopsjonsforums medlemmer tilsendt lodd i posten, som de enten kan selge til andre eller kjøpe selv.
LES MER
Kategoribilde

Landsmøtet i helga

Helga 24. - 26. april 2015 holder Adopsjonsforum sitt landsmøte på Gjøvik.
LES MER
Kategoribilde

Feil med kontingentpurringer

Medlemmer som har betalt kontingenten mellom 9. og 18. februar kan se bort fra en feilaktig purring.
LES MER
Kategoribilde

Besøk fra Filippinene

To styremedlemmer fra Filippinenes sentralmyndighet for adopsjon besøker Norge denne uka.
LES MER
Kategoribilde

Jeg er meg! Nytt hefte for ungdom.

"Jeg er meg" er et nytt hefte om og for unge adopterte.
LES MER
Kategoribilde

Høringssvar om ny adopsjonslov

Forslaget til ny adopsjonslov har vært på høring. Hvilke kommentarer hadde adopsjonsforeningene og andre som ble invitert til å kommentere den?
LES MER
Kategoribilde

Nye regler og rutiner fra 1. februar

Fra 1. februar 2015 er det kommet nye regler for utenlandsadopsjon. Her finner du de nye reglene!
LES MER
Kategoribilde

Søker deltakere til bachelorprosjekt

En sosiologistudent ved Universitetet i Bergen søker deltakere til sin bacheloroppgave hvor hun skal undersøke hvordan utenlandsadopterte reflekterer rundt sin egen identitetsutvikling.
LES MER
Kategoribilde

Flere utenlandsadopsjoner i 2014

Antallet adopsjoner fra utlandet økte med nesten seks prosent i 2014. Det viser tall fra de tre foreningene Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn.
LES MER
Kategoribilde

Nye forskuddssatser fra 2015

Samlede forskudd for adopsjon øker i 2015, men netto blir det billigere.
LES MER
Kategoribilde

Julebrev til de som venter

Alle våre søkere får dette julebrevet via ekstranettet. Her informerer vi om adopsjonssituasjonen i alle land.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsstøtten økes!

Når Stortinget skal vedta statsbudsjettet for 2015 blir adopsjonsstøtten økt kraftig.
LES MER
Kategoribilde

Migrapolis-program om adopsjon

Migrapolis på NRK har sendt to programmer om adopsjon i desember.
LES MER
Kategoribilde

Nye økonomiske regler

Landsstyret har vedtatt viktige endringer i de økonomiske reglene for å bytte land, legge en søknad "på is" eller avslutte en adopsjonssak.
LES MER
Kategoribilde

Bamser i papirmølla

Onsdag ble TV-serien Ønskebarn avsluttet. Det gir oss en fin mulighet til å følge opp stuntet med bamser i byen.
LES MER
Kategoribilde

Etiopia-teamet fortviler - igjen!

Hvor blir det av rapportene til Etiopia? Altfor mange av våre Etiopia-familier unnlater å sende inn rapporter i tide, og noen ignorerer rapporteringsplikten totalt.
LES MER
Kategoribilde

Verktøy for bedre omsorg

Barnevern Sør opplevde at kunnskap om «traumebevisst omsorg» kan hjelpe til å endre barnets atferdsmønstre.
LES MER
Kategoribilde

- Skuffende fra regjeringen

Regjeringen vil heller ikke i dette statsbudsjettet prioritere adoptivfamiliene. – Skuffende, sier styrelederen i Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Uten foreldre er det ikke lett…

Adopsjon dreier seg om at barn skal få en stabil, god og ikke minst permanent familie. Det er ikke bare noe vi i Adopsjonsforum skal være opptatt av – det er noe samfunnet skal være opptatt av!
LES MER
Kategoribilde

Premiere på 'adopsjonsteater'

Teaterstykket "Journey to the East" har premiere 23. september. Skuespiller Mona Grenne har laget et stykke om sin egen livshistorie.
LES MER
Kategoribilde

Bamser i byen

Onsdag startet TV-serien "Ønskebarn", og det gir oss en fin mulighet til å være synlige. Som dere kanskje allerede har fått med dere har det relativt ferske Politiske Utvalget gjort klart et aldri så lite stunt i Oslo.
LES MER
Kategoribilde

Sommerens nyhetsbrev fra Adopsjonsforum

Adopsjonsforum har nå sendt ut sommerens nyhetsbrev til alle søkere. Her kan du blant annet lese nyheter om nye/potensielle samarbeidsland, foreningens nye styre og servicearbeid, samt oppdateringer om alle samarbeidsland.
LES MER
Kategoribilde

«Tilbake til begynnelsen» på nett

Nå er dokumentarfilmen «Tilbake til begynnelsen» åpent tilgjengelig på nettet. Filmen omhandler Aleksander Dario Nilsen som i 2002 dro til Colombia og – på mirakuløst vis – fant sin biologiske mor.
LES MER
Kategoribilde

Barna som glemmes

De tre norske adopsjonsforeningene fikk torsdag 12. juni publisert en kronikk på NRK Ytring. Kronikken fokuserer på at flere barn kunne fått en familie med et bedre adopsjonssystem.
LES MER
Kategoribilde

Bistandsloddene er sendt ut!

Loddene fra Bistand for barn er sendt ut!
LES MER
Kategoribilde

Mastergradsprosjekt om unge adopterte

Er du adoptert og mellom 17 og 20 år? Da har du mulighet til å delta i et prosjekt om adopterte ungdommers ønske om å kontakte sine biologiske røtter.
LES MER
Kategoribilde

Bruk av ekstranettet

Det nye ekstranettet fungerer bare delvis ved innlogging fra de nye nettsidene. Det er mulig å logge seg inn, men inntil videre kan våre medlemmer fortsatt finne oppdatert informasjon på det gamle ekstranettet.
LES MER
Kategoribilde

Temahefte for ungdom/voksne

Er du ung/voksen adoptert? Ønsker du å dele din historie om å være adoptert med oss?
LES MER
Kategoribilde

Flere fordeler til Adopsjonsforums medlemmer

Rabatter i Hallingdal Feriepark og hyggelige priser hos Brilleland! Dette er to nye fordeler Adopsjonsforum kan tilby sine medlemmer.
LES MER
Kategoribilde

Løftebrudd om adopsjonsstøtte

- Høyre har begått et løftebrudd når de ikke øker adopsjonsstøtten, sier daglig leder i Adopsjonsforum Øystein Gudim.
LES MER
Kategoribilde

- Høyre: Ikke svikt adoptivfamiliene

Mange barn trenger foreldre, men det blir stadig dyrere å adoptere. Nå forventer Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, at Høyre holder sitt valgløfte om å øke adopsjonsstøtten.
LES MER
Kategoribilde

Medlemsrabatt på pakkereiser!

Medlemmer av Adopsjonsforum får fem prosent rabatt på pakkereiser gjennom det svenske reisebyrået Kenzan Tours!
LES MER
Kategoribilde

Velkommen til våre nye nettsider!

Da er Adopsjonsforum offisielt ”på lufta” med sine nye nettsider! Vi håper at du vil like dem.
LES MER
Kategoribilde

Arbeiderpartiet støtter obligatoriske adopsjonskurs

Arbeiderpartiet går inn for å gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, så etter valget kan dette bli stoppet.
LES MER
Kategoribilde

Kristelig Folkeparti ønsker kompetansesenter for adopsjon

Barn som adopteres fra utlandet er som regel andre lands barnevernsbarn, likevel får ikke adoptivforeldre samme oppfølging som fosterfamilier. KrF ønsker å endre på dette.
LES MER
Kategoribilde

Høyre vil at flere skal adoptere

Høyre ønsker å øke adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85 245). «Dette vil gi flere som ønsker det mulighet til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst», uttaler partiet.
LES MER
Kategoribilde

Øk adopsjonsstøtten!

De tre adopsjonsforeningene har startet en egen Facebook–kampanje: "Øk adopsjonsstøtten". På Facebook–siden vil vi samle inn underskrifter for å legge press på politikerne til å heve støtten, slik de har programfestet!
LES MER
Kategoribilde

Staten krever nye gebyrer

Fra 1. juli 2013 er det innført gebyrer for å bekrefte dokumenter hos Notarius Publicus. For familier som vil adoptere koster dette ekstra tusenlapper.
LES MER
Kategoribilde

«Vi har hørt rykter om...»

Det er lett å komme over feilinformasjon og usanne rykter på internett om hva som skjer i Adopsjonsforums samarbeidsland. Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer på det sterkeste til å sjekke informasjonen vi legger ut på ekstranettet.
LES MER