Kategoribilde

Pressemelding: Barne- og familieministeren må ta en beslutning!

De tre norske adopsjonsforeningene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum krever svar fra statsråd Toppe etter at Bufdir har trukket tilbake formidlingstillatelser for fire land.
LES MER
Kategoribilde

Statsråd Toppe tar avstand fra vold mot adoptert

Adopsjonsforum har mottatt svar fra Barne- og familieminister Kjersti Toppe vedrørende hendelsen der en ung adoptert kvinne ble slått ned i Oslo på 17. mai i år.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforeningene har sendt bekymringsmelding til statsråden

Adopsjonsforum har sammen med InorAdopt og Verdens Barn sendt en bekymringsmelding til Barne- og familieminister Kjersti Toppe vedrørende en hendelse der en ung adoptert kvinne ble slått ned i Oslo 17. mai.
LES MER
Kategoribilde

Tilbakereise til Colombia med svenske Adoptionscentrum i oktober

Vår søsterorganisasjon i Sverige, Adoptionscentrum, arrangerer to gruppereise til Colombia til høsten, rettet mot både barn og voksne. Colombia-adopterte til Norge inviteres med!
LES MER
Kategoribilde

Pressemelding: Bufdir opprettholder midlertidig stans i utenlandsadopsjoner

LES MER
Kategoribilde

Midlertidig inntaksstopp for nye søkere og endringer i telefontid

På grunn av stor arbeidsmengde har landsstyret vedtatt en midlertidig inntaksstopp for nye søkere.
LES MER
Kategoribilde

Kurs for foreldre i regi av Bufetat Øst - nytt pilotprosjekt

Hvordan kan du skape en trygg og god hverdag for barnet ditt? Bufetat, region øst tilbyr kurs for foreldre med adoptivbarn under 18 år. Kursene starter i mai. Alle barn som er adopterte, opplevde endringer i livene da de kom til sine adoptivfamilier...
LES MER
Kategoribilde

Nei, det er ikke beslutningsvegring å vente!

Adopsjonsforeningene svarer aftenposten i dag.
LES MER
Kategoribilde

Pressemelding - Bufdir anbefaler midlertidig stans av utenlandsadopsjoner

LES MER
Kategoribilde

Bufdir anbefaler midlertidig stans av utenlandsadopsjoner

LES MER
Kategoribilde

Bufetat tilbyr samtalestøtte til alle adopterte over 16 år

Som adoptert har du kanskje opplevd at du ikke har en plass å gå med dine spørsmål og tanker. Dette kan for eksempel gjelde tilknytning, følelser av tap og avvisning, utenforskap, rasisme, traumer eller tanker rundt søk etter biologisk opphav.
LES MER
Kategoribilde

Dokumentarserie om adopsjon

NRK publiserer i dag en ny dokumentarserie om adopsjon, "Gitt bort"
LES MER
Kategoribilde

Møte med Bufdir 15.11.2023

Adopsjonsforum har, sammen med de to andre adopsjonsorganisasjonene, Verdens Barn og InorAdopt, fått et møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i morgen, 15. november.
LES MER
Kategoribilde

Bufdir vurderer anbefaling om midlertidig stans av adopsjoner

LES MER
Kategoribilde

Regler for adopsjon

I dag er det verdensdagen for adopsjon. Dagen markeres 9 november hvert år over hele verden. For å forstå utviklingen av adopsjonsfeltet er det viktig å se den i sammenheng med utviklingen av regelverket. Denne kronikken har vært tilbudt VG, NRK o...
LES MER
Kategoribilde

Pressemelding angående opphør av adopsjon fra Madagaskar

Fredag ettermiddag 03.11.23 mottok Adopsjonsforum vedtak fra Bufdir om at vår formidlingstillatelse for adopsjon fra Madagaskar var opphevet med øyeblikkelig virkning.
LES MER
Kategoribilde

Bufdir stanser adopsjoner fra Madagaskar til Norge

Bufdir vedtok fredag 03.11.2023 å stanse adopsjoner fra Madagaskar til Norge. Adopsjonsforum ble informert om Bufdir sitt vedtak sent fredag ettermiddag.
LES MER
Kategoribilde

Uttalelse fra Adopsjonsforum vedr. VGs artikkel om Madagaskar

VG publiserte den 29.10.2023 en artikkel om adopsjoner fra Madagaskar Adopsjonsforum bidro med svar på spørsmål, men VG har valgt kun noen utdrag.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon i media

Adopsjonsforum er kjent med at VG for tiden jobber med flere større saker om adopsjon, inkludert Madagaskar og Colombia.
LES MER
Kategoribilde

Uttalelse fra Adopsjonsforum vedr. VGs artikkel om Vietnam 22.10.23

VG Publiserte søndag 22.10.23 en artikkel om stans i adopsjoner fra Vietnam
LES MER
Kategoribilde

Etteradopsjon avvikles fra 1.september 2023

Barne-, ungdoms- og familieetaten, avdeling Øst har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utvikle en kompetansetjeneste for adopterte og deres familier etter en adopsjon er gjennomført. Denne tjenesten skal gi individuell veile...
LES MER
Kategoribilde

Råd og veiledning etter adopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn? Bufetat tilbyr råd og veiledning til adopterte og familiene etter adopsjon via en telefontjeneste. Tjenesten betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat region øst. Disse rådgiverne har taushetsplikt.
LES MER
Kategoribilde

Digital morgenkaffe avlyses inntil videre

Vi håper å komme sterkere tilbake i 2024!
LES MER
Kategoribilde

Granskningsutvalg og mandat er klart

I januar i år besluttet Barne- og familiedepartementet at det skulle nedsettes et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Regjeringen oppnevnte dette utvalget 20. juni og det er jusprofessor Camilla Bernt fra Universitetet i Bergen ...
LES MER
Kategoribilde

Digital morgenkaffe med Adopsjonsforum våren 2023

Bli med på digitial morgenkaffe! Vi ønsker å være tilgjengelige uansett hvor du er i prosessen. Det kan være mange grunner til å ta en prat. Kanskje ønsker du informasjon eller være en del av en samtale om et adopsjonsfaglig tema. Digital morgenk...
LES MER
Kategoribilde

Adopsjon til barnets beste

Den siste tiden har det i Norge vært flere medieoppslag om adopsjon, og adopterte som har uttrykt tvil om adopsjonsprosessen. Adopsjonsorganisasjonene i Norge kan ikke kommentere enkeltsakene som tas opp, men vi gir gjerne generell informasjon om ado...
LES MER
Kategoribilde

Har du behov for å snakke med oss?

Har du behov for å snakke med oss i Adopsjonsforum er vi tilgjengelige på telefon 23280800 og e-post info@adopsjonsforum.no. Vår åpningstid på telefon er mellom kl.10-14.00, men har du ikke mulighet til å ringe i åpningstiden, så send oss gjerne en e...
LES MER
Kategoribilde

Situasjonen sør på Madagaskar er kritisk

Situasjonen sør på Madagaskar er regnet av FNs matvareprogram (WFP) som et av landene med størst behov for hjelp. Adopsjonsforum har besluttet å støtte WFP gjennom Bistandsfondet. Les gjerne mer i artiklene under og ønsker du å støtte, oppfordrer vi ...
LES MER
Kategoribilde

Ny rapport fra FHI

Folkehelseinstituttet har i dag lagt fram en rapport utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Den har fått navnet "Bedre føre var OG etter snar - utvelgelse og oppfølging av adoptivfamilier: Erfaringer og anbefalinger".
LES MER
Kategoribilde

Man skulle på en måte finne sin plass

Spennende tema i Daksha Lurås sin Masteroppgave. Den er nå tilgjengelig på nett. "Man skulle på en måte finne sin plass": en studie av transnasjonalt adoptertes fortellinger om identitet og tilhørighet i en norsk skolekontekst.
LES MER
Kategoribilde

Info fra Bufdir vedr. biologisk opphav

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nylig ble rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette oppdatert.
LES MER
Kategoribilde

Hentereise under en pandemi - går det an da?

Det er uten tvil mange tanker som fanger oppmerksomheten, både hos adopsjonsformidler og vordende foreldre når det kommer en reisebeskjed midt under en pandemi. Kan man reise til utlandet nå da? Hva må vi tenke på? ...og uendelig mange flere spørsmål...
LES MER
Kategoribilde

Medlemskontingenten

Adopsjonsforum har sendt ut giroer for medlemskontingenten.
LES MER
Kategoribilde

Adopsjonsforberedende kurs er ikke nok

R-BUP har nylig publisert en artikkel om evalueringen av adopsjonsforberedende kurs.
LES MER
Kategoribilde

Barnehjem er ikke hjem for barn!

Hvorfor bor så mange barn på barnehjem og hvorfor er det så få av dem som adopteres?
LES MER
Kategoribilde

Forskning om adopsjon

Torsdag 27. september er adopsjon ett av temaene på forskningsdagene.
LES MER
Kategoribilde

Lag ei minnebok om adopsjonen

"Adopsjonsbok" av May Lis Ruus er ei minnebok for familier som skal hente barn eller som nylig er kommet hjem. Den kan du få gratis fra Adopsjonsforum.
LES MER
Kategoribilde

Er ikke adopsjonsforberedende kurs nyttige?

En fersk artikkel fra forskning.no stiller spørsmål ved om kurs for adoptivforeldre er nyttig. Kursene er nylig blitt evaluert av RBUP Øst og Sør.
LES MER