Barn søker foreldre

Dato: 31.10.2022
artikkelbilde
Alle henvendelser om barna er helt uforpliktende. (Illustrasjonsfoto - ikke bilde av aktuelle barn).
Adopsjonsforum kan fra tid til annen bli kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om hjelp til å finne foreldre til barn med spesielle behov.

Adopsjonsforum har pr i dag ingen ''barn søker foreldre-saker''.NB! Det er helt uforpliktende å motta informasjon om barn, men all informasjon man mottar er naturligvis konfidensiell og taushetsbelagt. Av den grunn vil de som henvender seg måtte signere en taushetserklæring i forkant av at rapportene oversendes. Fyldigere informasjon om barn gis kun til søkere som allerede har forhåndssamtykke fra Bufetat. 

Del med andre: