Man skulle på en måte finne sin plass

Dato: 21.06.2021
artikkelbilde
Spennende tema i Daksha Lurås sin Masteroppgave. Den er nå tilgjengelig på nett. "Man skulle på en måte finne sin plass": en studie av transnasjonalt adoptertes fortellinger om identitet og tilhørighet i en norsk skolekontekst.

Daksha Lurås har skrevet Masteroppgave ved Høgskolen i Innlandet. Faget er spesialpedagogikk og temaet er høyst relevant for våre medlemmer. Vi gratulerer Daksha med oppgaven og anbefaler dere å lese den da den er tilgjengelig på nett. Kan med fordel deles med lærere og andre på ungdomsskolen.

Fra sammendraget:
"Hensikten med denne masteroppgaven er å belyse hvordan elever som er adoptert fra utlandet forholder seg til egen identitet i møte med ungdomsskolen. Ungdomsalderen er forbundet med en periode der utvikling av personlig identitet og selvforståelse blir mer vektlagt. For adopterte som har et mer definitivt brudd i sin livshistorie, og en spesiell dobbelthet i sin livssituasjon, kan det bidra til at eksistensielle spørsmål får et mer komplisert meningsinnhold for dem enn for andre ungdommer. Ved å undersøke transnasjonalt adoptertes erfaringer i skolen har hensikten vært å få innsikt i hvilken betydning deres bakgrunn har for det relasjonelle og faglige aspektet i skolen. Problemstillingen som er lagt til grunn for masteroppgaven er: (1) Hvilken betydning kan det å være transnasjonalt adoptert ha for deres identitetsutvikling? (2) Hvilken betydning har forholdet til egen identitet for det relasjonelle og faglige aspektet i skolen?"

Oppgaven er tilgjengelig her:

«Man skulle på en måte finne sin plass»: en kvalitativ studie av transnasjonalt adoptertes fortellinger om identitet og tilhørighet i en norsk skolekontekst

Del med andre: