Film og temakveld om rasisme, tilhørighet og adopsjon

Dato: 14.07.2022
artikkelbilde
Temakvelden 19.mai 2022 ble en god opplevelse om et alvorlig tema. Filmen som er laget om temaet for de tre foreningene ble vist i kontekst med både forskning og en panelsamtale. Både filmen og hele arrangementet kan nå ses. Bruk lenkene under.

Den første temakvelden med fysisk oppmøte etter alle restriksjonene under en pandemi, ble avholdt 19.mai i Oslo. For at alle skal kunne ta del i arrangementet valgte vi å streame hele arragnementet. Et opptak kan du se ved å følge lenken: Fikk du ikke deltatt kan du se hele arrangementet her: https://youtu.be/CiMzJqahwEc

Den inneholder en kort inneldning, presentasjon av forskningsrapporten fra OsloMet/Nibra fra 2021, visning av den helt nye filmen adopsjonsforeningene har fått laget, samt en påfølgende panelsamtale.

Adopsjonsorganisasjonene i Norge lanserer en ny kortfilm om adopterte og rasisme!

De tre adopsjonsorganisasjonene i Norge har mottatt midler fra Bufdir for å lage en holdningsskapende informasjonsfilm om hvordan rasisme og fordomsfulle holdninger kan ramme adopterte.

Rasistiske og diskriminerende holdninger kan finnes nært den adopterte, både i familie, barnehage, skole, idrettslag, vennenettverk og nabolag. Fordomsfulle ytringer mot minoritetsgrupper og rasistiske holdninger i samfunnet generelt påvirker også adopterte med et utseende som skiller seg ut fra majoriteten.

Vårt mål er at filmen skal føre til økt bevisstgjøring og samtaler blant adoptivfamilier og deres nettverk.

Filmen er produsert av Leidar kommunikasjon, på oppdrag fra adopsjonsorganisasjonene.

Se filmen her: Rasisme og adopsjon

 

Del med andre: