Bufdir stanser adopsjoner fra Madagaskar til Norge

Dato: 04.11.2023
Bufdir vedtok fredag 03.11.2023 å stanse adopsjoner fra Madagaskar til Norge. Adopsjonsforum ble informert om Bufdir sitt vedtak sent fredag ettermiddag.

Styreleder Andrea Mæhlum  gir følgende uttalelse:

Vi vil lese grundig gjennom vedtaket først før vi konkluderer om vi skal påklage vedtaket eller ikke. 

Dette er ingen enkel sak da det gjelder komplisert internasjonal juss og samarbeidet med Madagaskar. Adopsjonsforum sitt hovedfokus er nå å ivareta våre medlemmer som blir konkret rammet av Bufdir sitt vedtak. Styret i Adopsjonsforum og sekretariatet følger saken tett og har dialog med Bufdir.

Dette er en meget alvorlig og krevende situasjon for de som blir direkte rammet av vedtaket.

Adopsjonsforum vil være tilgjengelige på følgende e-post dersom noen ønsker bistand eller hjelp; info@adopsjonsforum.no

Del med andre: