Pressemelding angående opphør av adopsjon fra Madagaskar

Dato: 06.11.2023
Fredag ettermiddag 03.11.23 mottok Adopsjonsforum vedtak fra Bufdir om at vår formidlingstillatelse for adopsjon fra Madagaskar var opphevet med øyeblikkelig virkning.

Til tross for Adopsjonsforums rett til klage, poster barne- og familieminister Kjersti Toppe 041123 på sin facebookside at «Det er ei riktig avgjerd». Saken er delt en rekke ganger.

Ministeren poster dette kun timer etter at Adopsjonsforum har mottatt bestemmelsen og før Adopsjonsforum har rukket å sende klage på vedtaket. Adopsjonsforum er overrasket over ministerens forhåndsprosedering i saken. I ytterste konsekvens kan det innebære at Adopsjonsforums adgang til klage på Bufdirs vedtak ikke er reell. Det er svært beklagelig og foruroligende.  

Margit Steinholt, nestleder i Adopsjonsforums styre

Del med andre: