Kurs for foreldre i regi av Bufetat Øst - nytt pilotprosjekt

Dato: 11.03.2024
Hvordan kan du skape en trygg og god hverdag for barnet ditt? Bufetat, region øst tilbyr kurs for foreldre med adoptivbarn under 18 år. Kursene starter i mai. Alle barn som er adopterte, opplevde endringer i livene da de kom til sine adoptivfamilier. Noen av disse barna har levd under vanskelige omsorgsforhold, kan ha opplevd traumatiske hendelser og blitt påført stressbelastninger. Barna kom til dere med sine livserfaringer, og kan være preget av erfaringene i lang tid.

Kurset består av 6 samlinger som varer i 3 timer hver. Du får også refleksjonsoppgaver som du kan jobbe med mellom samlingene.

Gjennom kurset vil du lære om hvordan du kan forstå egne reaksjoner og barnas følelser og atferd.

  1. samling: Mine og barnets spor
  2. samling: Traumer og omfattende stress
  3. samling: Konsekvenser av traumer og omfattende stress
  4. samling: Å skape trygghet i stresset kropp
  5. samling: Å møte følelser og atferd
  6. samling: Å høre til

Denne våren tilbyr 4 kurs for adoptivforeldre som del av et pilotprosjekt. Tanken er at kurset skal tilbys adoptivforeldre i hele landet fra høsten av.

Kurset er utarbeidet av RVTS Sør og baserer seg på traumebevisst omsorg som metode.

Mer informasjon om kurset, samt mulighet for påmelding finner du her. 

Del med andre: