Hvordan beregnes adopsjonskostnaden?

Dato: 29.05.2018
artikkelbilde
Nederst finner du en lenke til en enkel grafisk framstilling av hvordan adopsjonskostnaden er sammensatt.
Hvordan beregner Adopsjonsforum den årlige adopsjonskostnaden?

Adopsjonsprosessen betales med tre forskudd for ulike stadier underveis.

Forskuddene revideres hvert år, og målet er at forskuddene skal være så nær forventet kostnad som mulig.

Når forskuddene økes fra nyttår kan familiene velge å betale mellomlegget i forhold til hva de har betalt tidligere. Familiene varsles og kan enten be om en faktura med en gang - eller vente med å betale økningen som en tilleggsregning før de skal hente barnet de er tildelt.

Når regnskapet for ett år er endelig godkjent, får de som adopterte det året en sluttberegning. Har de betalt nok i forskudd, får de penger tilbake. Har de betalt for lite, kan det komme en tilleggsregning.

Det beløpet som betales for en adopsjon et år omtales ofte som "grunnbeløpet" for året.

Etter at adopsjonen er gjennomført får familiene en adopsjonsstøtte fra staten som dekker over 40 % av adopsjonskostnaden. Netto kostnad for en adopsjon blir dermed mye lavere. Merkostnadene for søskenadopsjoner blir liten, da adopsjonsstøtten gis for hvert barn.

Se en enkel grafisk framstilling som viser dette her.

Del med andre: