Økonomiske regler

Dato: 28.06.2023
artikkelbilde
Adopsjonforum har vedtatt en del endringer av sine økonomiske regler de siste årene. Illustrasjonsfoto: mrjorgen
Det kan skje endringer i en adopsjonsprosess som påvirker søkernes utgifter. Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder ved avslag på søknaden, bytte av land eller avslutning av en sak.
  • Søkere får 50 prosent av 1. formidlingsgebyr refundert, dersom foreningen ikke klarer å kunne anbefale et land til dem. (Gjeldende fra 1. januar 2009.)
  • De som har fått avslag på sin søknad eller selv trekker den, får ikke tilbake noe av 1. formidlingsgebyr. Begrunnelsen er at Adopsjonsforum må ta seg betalt for den jobben som er gjort overfor nye søkere – enten søknaden fører fram eller ikke. (Gjeldende fra 1. januar 2009.)
  • Søkere som trekker sin sak etter at 2. formidlingsgebyr er betalt, må dekke faktiske kostnader som oversettelser og legaliseringer, samt et gebyr som øker fra kr. 700 per måned til kr. 800 pr. påbegynte måned saken har vært til behandling. (Økningen gjelder fra 1. mars 2019). Resten av 2. forskudd vil bli refundert.
  • I oktober 2014 ble det innført et standard gebyr for å bytte land. Dette skal dekke merkostnader for nye oversettelser og legaliseringer av dokumenter. Gebyret øker til kr. 12.000 fra 1. mars 2019. Hvis faktiske kostnader overstiger gebyret dekkes det av foreningen. 
  • Søkere som ønsker å bytte land fordi de ønsker å adoptere et barn med særskilte omsorgsbehov fra et annet land må også betale dette gebyret.
  • Dersom Adopsjonsforum derimot aktivt ber en familie om å bytte land, vil foreningen dekke merkostnadene ved bytte av land.

Ta kontakt med sekretariatet (info@adopsjonsforum.no) for å få tilsendt ''økonomiske regler''.

 

Del med andre: