Økonomiske regler

Dato: 04.01.2018
artikkelbilde
Adopsjonforum har vedtatt en del endringer av sine økonomiske regler de siste årene. Illustrasjonsfoto: mrjorgen
Det kan skje endringer i en adopsjonsprosess som påvirker søkernes utgifter. Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder ved avslag på søknaden, bytte av land eller avslutning av en sak.
  • Søkere får 50 prosent av 1. forskudd refundert, dersom foreningen ikke klarer å anbefale et land til dem. (Gjeldende fra 1. januar 2009.)
  • De som har fått avslag på sin søknad eller selv trekker den, får ikke tilbake noe av 1. forskudd. Begrunnelsen er at Adopsjonsforum må ta seg betalt for den jobben som er gjort overfor nye søkere – enten søknaden fører fram eller ikke. (Gjeldende fra 1. januar 2009.)
  • Søkere som trekker sin sak etter at 2. forskudd er betalt, må dekke faktiske kostnader som oversettelser og legaliseringer, samt et gebyr som øker fra kr. 600 per måned til kr. 700 pr. måned saken har vært til behandling. (Økning fra 1. januar 2015). Resten av 2. forskudd vil bli refundert.
  • Fra 13. oktober 2014 er det innført et standard gebyr på kr. 8.000 for å bytte land. Dette skal dekke merkostnader for nye oversettelser og legaliseringer av dokumenter.
  • Søkere som ønsker å bytte land for å adoptere barn med særskilte omsorgsbehov må fra 13. oktober 2014 også betale dette gebyret.
  • Dersom Adopsjonsforum aktivt ber en familie om å bytte land, vil foreningen dekke merkostnadene.

Les mer i det oppdaterte rundskrivet her.

 

Del med andre: