Kontantstøtte for adopterte barn

Dato: 08.06.2015
artikkelbilde
Reglene for kontantstøtte er litt annerledes for adopterte barn enn for barn som er født i Norge. Illustrasjonsfoto
Reglene for kontantstøtte er litt annerledes for adopterte barn enn for barn som er født i Norge. Vi gir deg her en innføring:

Du kan motta kontantstøtte i opptil elleve måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen. Det betyr at de vanlige aldersreglene for kontantstøtte er mer fleksible – så lenge barnet ennå ikke har nådd skolealder.

Les mer om reglene på NAVs hjemmesider.

Merk også at foreldre som har valgt å ta ut foreldrepenger tilsvarende 80 prosent av full lønn, har rett til å søke om kontantstøtte fra måneden etter at fulle foreldrepenger (tilsvarende 100 prosent lønn) ville ha opphørt. Mange NAV-kontorer er usikre på praksisen for dette, men dette går klart fram av reglene.

Adopsjonsforum tar ikke stilling til den politiske diskusjonen for eller mot kontantstøtte, men vi vet at en god del adoptivforeldre ønsker lengre tilknytningstid sammen med barnet før det eventuelt begynner i barnehage/skole.

Del med andre: