Hvor kommer barna fra?

Dato: 12.10.2023
artikkelbilde
De fleste barna vi formidler kommer til Norge via et barnehjem i landet de er født i. Illustrasjonsfoto
Alle Adopsjonsforums samarbeidspartnere i giverland, - enkeltpersoner eller institusjoner, er godkjente av norske myndigheter. De fleste barna vi formidler kommer til Norge via et barnehjem eller fosterhjem i landet de er født i. Ved en forespørsel om plassering følger det opplysninger om barnet.

Opplysninger om barna
Uansett hva som kommer av opplysninger fra barnehjemmet, må en være klar over at barnet også har en historie fra tiden før det kom dit. Lengden på denne perioden kan variere fra timer eller dager, til måneder og år. Selv om noe blir notert når barnehjem eller myndigheter overtar barnet, kan det være vanskelig å få informasjon om denne perioden.

Når en velger internasjonal adopsjon er det viktig å være klar over at en beveger seg inn i et etisk vanskelig terreng, der barn vanligvis flytter fra "fargede" til "hvite" land. Både religion og nasjonal stolthet gjør at adopsjon over landegrensene ofte er et følsomt tema, selv når myndighetene i opprinnelseslandet har bestemt at adopsjon til et annet land er det beste for det aktuelle barnet. Barnets rettssikkerhet blir i alle land trygget ved at barn som er aktuelle for adopsjon, har en verge som må gi sitt samtykke til adopsjonen. Beslutningen om at et barn skal plasseres i en utenlandsk familie tas alltid av et offentlig organ, et statlig barnevernsorgan eller en særdomstol.

Valg av land
For mange er valg av land en ønsker å adoptere fra viktig. Gjennom Adopsjonsforum kan dere velge mellom flere land. Hva som vektlegges av søkerne er forskjellig. Kanskje har man en spesiell tilknytning til et land fra før? Kanskje kjenner man andre som har adoptert fra et land man også selv ønsker å adoptere fra? Eller kanskje har man bare en følelse av at "dette er landet vi ønsker oss barn fra"?

Det dere imidlertid bør merke dere er at valg av land til syvende og sist blir begrenset av landets krav til adoptivsøkere.

Klikk her for å komme til oversikten over samarbeidsland og hvilke krav som stilles til søkere i hvert av dem.

Klikk her for å laste ned heftet "Adopterte barns bakgrunn".

Del med andre: