Enslige søkere

Dato: 08.01.2019
artikkelbilde
Situasjonen for internasjonale adopsjoner har i de siste årene endret seg. Det har derfor blitt adskillig vanskeligere å adoptere som enslig. Illustrasjonsfoto: Saf'
Ensliges muligheter for å adoptere er begrenset. Noen land aksepterer enslige søkere, men de blir ofte prioritert lavere enn par.

Illustrasjonsfoto: Saf' 

Enslig-adopsjoner de siste årene:

 • 2005: 9 barn (7 fra Kina, 2 fra Etiopia)
 • 2006: 7 barn (5 fra Kina, 2 fra Etiopia)
 • 2007: 3 barn (alle fra Kina).       
 • 2008: 2 barn (1 fra Kina, 1 fra Etiopia)
 • 2009: 11 barn (6 fra Kina, 5 fra Etiopia)
 • 2010: 8 barn (6 fra Kina, 2 fra India)
 • 2011: 4 barn (3 fra Kina, 1 fra Nepal)
 • 2012: 3 barn (fra Kina)
 • 2013: 1 barn (fra India)
 • 2014: 0 barn.
 • 2015: 0 barn.
 • 2016: 0 barn.
 • 2017: 0 barn.
 • 2018: 1 barn (fra Colombia)

Fra 1997 til 2018 er totalt 121 barn blitt adoptert av enslige gjennom Adopsjonsforum.

I 2006/2007 endret Kina sine regler, og stengte døren for nye enslige søkere. Fordi Kina har vært det største opprinnelseslandet for adopsjoner til denne gruppen søkere, har dette i høy grad påvirket ensliges muligheter for å adoptere.  Ensliges muligheter for å adoptere ble dramatisk redusert, og vi er tilbake til situasjonen midt på 1990-tallet.

Generelt om situasjonen for enslige søkere
Det er få land som aksepterer søknader fra enslige, og kapasiteten i disse landene er begrenset. Ofte blir enslige søkere ofte lavere prioritert, da myndighetene foretrekker å finne familier som gir barnet to foreldre. Samarbeidsland som tillater enslige søkere er bl.a. Colombia og Vietnam.

Nye samarbeidsland?
Adopsjonsforum har de siste årene arbeidet med å få tillatelse for samarbeid i nye land. Vi undersøker alltid om landene vil akseptere enslige søkere, men dette vil aldri være et hovedkriterium for etableringen av et samarbeid. Formålet med adopsjon er å skaffe gode foreldre til flest mulig barn – ikke å skaffe barn til spesielle grupper av søkere.

Les hvilke krav Adopsjonsforums samarbeidsland stiller til adopsjonssøkere under Valg av land.

 • Colombia aksepterer enslige søkere, og vi kan ta noen få søknader der.
 • Vietnam er også et samarbeidsland som aksepterer enslige søkere, men kontakt oss først om muligheten for å sende søknad dit.

Barn med særskilte omsorgsbehov
Søkerne må først ha en ordinær godkjenning fra norske myndigheter, og nåløyet for enslige søkere er trangt.

I Norge er det fortsatt ikke et system for å bli forhåndsgodkjent for adopsjon av barn med spesielle omsorgsbehov. At søkeren ønsker dette, må gå klart fram av sosialrapporten fra Bufetat, og søkernes erfaring med barn og nettverk er viktig. Dernest skal søknaden godkjennes i Bufetat på vanlig måte.
Søkere har ingen sikkerhet for at de blir godkjent for adopsjon av et barn med særskilte omsorgsbehov av norske myndigheter. Det stilles høye krav for å bli godkjent som enslig søker, og norske myndigheter (Faglig rådgivende utvalg i Bufdir) vil som en hovedregel mene at barn som trenger ekstra oppfølging helst bør få to foreldre. Hvor realistisk det er å melde seg som søker for disse barna, må derfor vurderes nøye.
Colombia og Vietnam er land der vi kan ta noen enslige søkere, men de må da være innstilt på å akseptere barn med helseutfordringer. 
 

 

Status pr. 8. januar 2019

Vi kan ta noen få enslige søkere til Colombia og Vietnam etter en konkret vurdering.

For tiden har ingen enslige dokumenter i utlandet.

To søkere er godkjent i Norge og skal arbeide med å sende søknad til utlandet.

Vi vil bare gi råd om å starte opp prosessen hvis vi ser at det er en realistisk mulighet for å kunne sende søknaden til utlandet.

Situasjonen for internasjonale adopsjoner har i de siste årene endret seg. Generelt har adopsjonsformidlere verden over møtt en stor nedgang i antall adopsjoner. Flere land har stengt døren for nye enslige søkere. De fleste opprinnelseslandene tar ikke imot enslige søkere, og det er dessverre ingen utsikter til at dette vil endre seg med det første.

 

 

 

Del med andre: