Barn med særskilte omsorgsbehov

Dato: 21.06.2017
artikkelbilde
Å søke om å adoptere et barn med særskilte omsorgsbehov, krever en ekstra godkjenning fra norske myndigheter (Faglig utvalg i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Illustrasjonsfoto: droidman
Adopsjonsforum søker stadig etter foreldre til barn som trenger litt ekstra støtte og oppfølging. Disse barna blir definert som barn med særskilte omsorgsbehov.

Illustrasjonsfoto: droidman 

Definisjonen omfatter barn med større eller mindre helseutfordringer, større barn fra fem år og oppover, samt søskengrupper på tre eller flere barn. Å søke om å adoptere et barn med særskilte omsorgsbehov, krever en ekstra godkjenning fra norske myndigheter (Faglig utvalg i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

De som vurderer denne typen adopsjon, må sette barnets behov i fokus. Trenger barnet/barna medisinsk behandling, fysioterapi, hjelp fra psykolog, logoped eller oppfølging fra PP-tjenesten i kommunen? Søkerne må dokumentere at de forstår hva som kreves av dem for å gi barnet en best mulig oppfølging etter adopsjonen.

Kontakt oss
Søkere som ønsker å adoptere et barn med særskilte omsorgsbehov kan få saken behandlet utenom den ordinære køen i Adopsjonsforums samarbeidsland. Hvis du ønsker å forhøre deg om adopsjoner av barn med særskilte omsorgsbehov fra et bestemt land, kan du henvende deg til saksbehandlere for disse samarbeidslandene: Colombia, Chile, Filippinene, Kina, Madagaskar, Peru, Sri Lanka eller Vietnam.

Er du interessert i mer generell informasjon om adopsjon av barn med særskilte omsorgsbehov? Henvend deg på e-post: info@adopsjonsforum.no

Ellers oppdaterer Adopsjonsforum stadig siden Barn søker foreldre, der det søkes etter foreldre til barn fra ulike land.

Del med andre: