Helseoppfølging av adopterte barn

Dato: 12.10.2023
artikkelbilde
Hvilken helseoppfølging har barnet ditt rett på etter hjemkomst til Norge? Helsedirektoratet har laget et rundskriv med retningslinjer for helsepersonell som også kan være svært nyttig for foreldre å ha tilgang på.

Det er viktig å ha på plass gode retningslinjer for helseoppfølging når en familie kommer hjem med barn. Helserundskrivet «Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa», gir detaljerte opplysninger til helsepersonell om hvilken oppfølging adopterte barn har rett på.

Ventes å forholde seg til retningslinjer
De viktigste målgruppene for rundskrivet er fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Samtlige instanser skal ha mottatt skrivet, og det forventes at de forholder seg til retningslinjene ved undersøkelse og oppfølging av det adopterte barnet.

Last ned «Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa» her.

En del barn som adopteres har blitt utsatt for rus i svangerskapet. Det vil være en stor fordel å ha kunnskap om mulige konsekvenser av dette på forhånd. I tillegg informasjon om hvor man kan henvende seg når man kommer hjem med barnet. Det anbefales en helsesjekk hvor dette følges opp hos barn som har vært utsatt for eller det er mistanke om rus i svangerskapet. Du kan lese mer om teamet her: Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader

Del med andre: