Enslige søkere

Dato: 14.04.2021
artikkelbilde
Våre samarbeidsland Colombia og Vietnam aksepterer enslige søkere. Illustrasjonsfoto: Saf'

Enslige søkere kan søke adopsjon i Colombia og Vietnam

Ikke alle land aksepterer søknader fra enslige. Blant våre samarbeidsland tillater per i dag Colombia og Vietnam enslige søkere.

Vietnam tillater kun enslige kvinnelige søkere, mens Colombia aksepterer både mannlige og kvinnelige enslige søkere.

Et fåtall enslige kvinnelige søkere har adoptert fra Colombia de siste årene, men flere søkere er per i dag i ulike stadier av adopsjonsprosessen med tanke på adopsjon fra Colombia. Én enslig søker er i en adopsjonsprosess i Vietnam.

Les hvilke krav Colombia og Vietnam stiller til adopsjonssøkere under Valg av land.

 

 

Status pr. april 2021

Vi kan ta imot enslige søkere til Colombia og Vietnam. Ta kontakt med oss.

 

 

 

Del med andre: