Adopsjonsforberedende kurs

Dato: 27.11.2018
artikkelbilde
Alle nye søkere må gå på adopsjonsforberedende kurs før de kan søke om adopsjon! Illustrasjonsfoto: San Diego Shooter
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) holder obligatoriske adopsjons-forberedende kurs for adopsjonssøkere. I 2015 ble det obligatorisk for nye søkere å ta et slikt kurs. Fra 1. juli 2018 må kurset være gjennomført FØR man kan sende inn adopsjonssøknaden til Bufetat.

Illustrasjonsfoto: San Diego Shooter 

Flere av våre samarbeidsland vil kun akseptere søkere som har gjennomført et adopsjonsforberedende kurs, og kursbeviset må ligge ved søknaden til utlandet.

Kursopplegget er meget bra, og kursholderne er godt kvalifiserte. Opplysninger om de statlige adopsjonskursene kan du finne på Bufdirs hjemmesider. Kursene er gratis, men man må selv dekke eventuelle reiseutgifter til/fra kursstedet.

NB! Fra 1. juli 2018 er det en ny regel om at man må ha fullført kurset før søknad om adopsjon blir sendt inn. Det er ofte ikke nok kurs, så nye søkere bør kontakte Bufdir så raskt som mulig og eventuelt sette seg på venteliste for å unngå forsinkelser i prosessen! Her er oversikten over kursene i 2019! Påmelding skjer via Bufdirs hjemmeside her.

Hvis dere skal adoptere fra Latin-Amerika forventes det at søkerne kan noe spansk. Hvis det ikke finnes spanskkurs der du bor, så vurder Adopsjonsforums nettkurs i spansk.

Lokale tilbud
Adopsjonsforum ønsker at våre adoptivsøkere skal være best mulig kvalifisert for den krevende oppgaven det er å adoptere et barn fra et annet land. Det er vår overbevisning at deltagelse på et kurs er en ypperlig forberedelse til foreldrerollen, og bra for barna som skal adopteres. Fra 1980-tallet holdt Adopsjonsforum eller våre lokalavdelinger slike adopsjonsforberedende kurs for norske søkere. I dag er kurstilbudet opphørt da de statlige kursene skal ivareta behovet.

Noen lokalavdelinger har i stedet temakvelder, språk- og ventekurs eller andre nyttige arrangementer for de som venter på barn. Bruk tiden frem til barnet kommer, til å forberede dere best mulig. Informasjon om de ulike aktivitetene finner dere på lokalavdelingenes sider som vi har lenket til på Adopsjonsforums forside.  Ferske søkere anbefales på det varmeste ta kontakt med sin lokalavdeling for å få vite hvilke arrangementer som er tilgjengelig i nærområdet.

Del med andre: