Forhåndssamtykke

Dato: 30.07.2015
artikkelbilde
For å kunne adoptere, må man ha et forhåndssamtykke fra norske myndigheter. Illustrasjonsfoto: morgantj
Søkere som godkjennes for internasjonal adopsjon, får et forhåndssamtykke av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Illustrasjonsfoto: morgantj 

Forhåndssamtykket gis for en periode av tre år, med mulighet for forlengelse i to år (3+2 år). Etter tre år kan Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) gi en forlengelse av forhåndssamtykket på to år. Dette må man søke om og legge ved oppdatert helse- og vandelsattest. Er adopsjonen ikke i mål innen det har gått fem år, må man sende inn en helt ny søknad om forhåndssamtykke.  

Søkerne har plikt til å opplyse om viktige endringer i sin livssituasjon (som f.eks. gjelder helse/graviditet, flytting, bytte av jobb/endret økonomi). Adopsjonsorganisasjonen har også plikt til å opplyse Bufetat om endringer av betydning.

Del med andre: