Bufetat og Bufdir

Dato: 12.10.2023
artikkelbilde
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er sentrale i den norske delen av adopsjonsprosessen. Her gir vi deg kontaktinformasjon til de ulike instansene.

Bufetat har fem regionkontorer, og det er de som skal godkjenne familier som vil adoptere. Etter at søkerne er utredet av fosterhjemstjenesten i Bufetat  sendes alle papirene til en annen avdeling i det regionkontoret de tilhører. Adopsjonssøkere skal derfor forholde seg til sitt geografiske regionkontor.

Bufdir er Norges sentralmyndighet for adopsjon, og skal kontrollere adopsjonsorganisasjonene, følge opp regelverket, godkjenne samarbeidsland, m.v. Bufdir er også klageinstans dersom søkere ikke får godkjenning i Bufetat.

Nedenfor finner du lenker med kontaktinformasjon til Bufetat (og de fem regionkontorene) og til Bufdir:

Del med andre: