Krav til søkere

Dato: 17.04.2024
Lurer du på hvilket land du kan adoptere fra? Nedenfor kan du lese mer om hvilke krav våre ulike samarbeidsland stiller til adoptivsøkere.

Norske myndigheter stiller krav til adoptivsøkere, det samme gjør våre samarbeidsland som har lovbestemte regler potensielle adoptivforeldre må følge. Skjemaet nedenfor gir en kort oversikt over hvilke kriterier Adopsjonsforums samarbeidsland har satt for de som ønsker å adoptere derfra. Merk at kriteriene kan være ulike fra land til land.

Skjemaet inneholder også en oversikt over hvor lang tid oppholdet i hvert land vil ta, og hvordan adopsjonskapasiteten til enhver tid er. For mer detaljert informasjon kan du klikke deg inn på hvert enkelt land i venstremenyen.

Har du spørsmål om hvordan informasjonen skal forstås så ta kontakt med Anbefalingsteamet på telefon 23 28 08 00.

Forklaringer: > 35 år = Over 35 år. < 40 år = under 40 år. Der det står "gift / samboer" må man være gift, men forutgående samboerskap kan (som i Norge) regnes med. Norske myndigheter og noen få land godkjenner samboere. De fleste land krever at dere har vært gift en viss tid før dere kan godkjennes i utlandet (dokumentert samboerskap først kan telle med).

 Land Søkernes alder  Ekteskap/barn etc.

 Opphold

 Kapasitet
 Colombia Colombia forholder seg til den norske godkjenningen som er  veiledende 25 - 45 år.  

Gift eller samboer > 2 år

Enslige

Ca. 4 uker

Kan ikke ta i mot nye søkere.

For å kunne sende søknad til Colombia må man krysse av på et "helseskjema".

 

 Filippinene Barn 0–3 år for søkere > 27 år < 40 år. Barn 3 år eller eldre, for søkere > 40 år

Gift / samboere > 3 år. (Minimum to års samboerskap teller). Ved skilsmisse > gift i minst tre år. Flere barn fra før OK.

Søkerne må være tilknyttet et trossamfunn.

Ca. 14 dager

Kan ikke ta imot nye søkere.

For å kunne sende søknad til Filippinene må man krysse av på et "helseskjema".

 Madagaskar Minst én søker > 30 år.
Gift. 1 skilsmisse pr par kan aksepteres. Minste aldersramme 0–4 år for barna.
Kun barnløse søkere og fam. med tidligere adopterte barn fra Madagaskar kan søke. Par med voksne biologiske barn kan aksepteres
Ca. 3 måneder
Kan ikke ta imot nye søkere.
 Peru

25-45 =0-5 år

 

Gift, eller ha vært samboere i minimum 2 år.  Det er ikke krav til ekteskapets lengde.  Kan ha egenfødte barn. Skillsmisse aksepteres.

ca. 8 uker

Kan ikke ta imot nye søkere.

For å kunne sende søknad til Peru må man krysse av på et "helseskjema".

         
Del med andre: