Vietnam

Dato: 26.11.2021
artikkelbilde
(Illustrasjonsfoto)
Den sosialistiske republikken Vietnam grenser mot Sørkinahavet i øst og sør, mot Kina i nord, til Laos i nordvest og Kambodsja i sørvest. Hovedstaden, Hanoi, ligger i nord, og Ho Chi Minh-byen ligger i sør - tidligere kjent som Saigon. Nord- og Sør-Vietnam var frem til 1975 to selvstendige nasjoner, men ble etter Vietnamkrigen gjenforent som ett land. Landet er styrt av ett politisk parti.

Landet er litt større enn Norge med et flateinnhold på 330 957 km2 og litt i underkant av 92 millioner innbyggere (2012). Folketettheten er meget høy, særlig i deltaområdene og ellers ved kysten. Vietnam er inndelt i 8 regioner med 58 provinser og 5 sentralstyrte kommuner. 

Størstedelen av befolkningen, ca. 84 prosent, er etnisk vietnamesere, ca. 2 prosent er etniske kinesere og resten forskjellige etnisk-lingvistiske grupper. Om lag 90 prosent av befolkningen skriver og snakker vietnamesisk med latinske bokstaver, resten er språklige minoriteter. Ca. 85 prosent av befolkningen er buddhister, de fleste sør i landet. 6,6 prosent er romersk–katolske.

Bakgrunn
Adopsjonsforum fikk første gang formidlingstillatelse for Vietnam i 1990 og formidlet 80 barn i tidsrommet 1991-1999.

Vietnam ratifiserte Haag-konvensjonen om adopsjon 1.11. 2011, og denne trådte i kraft 1.2. 2012. Adopsjonsforum fikk tillatelse fra norske myndigheter til å gjenoppta samarbeidet med Vietnam i september 2013. I begynnelsen av juni 2014 fikk Adopsjonsforum lisensen fra Justisdepartementet i Vietnam til å starte opp adopsjonsarbeidet. 

Barna
Barna kan i prinsippet komme fra hele landet. Søknader om adopsjon er sentralisert til adopsjonsmyndighetene i Hanoi, som videresender dokumenter til de forskjellige provinsene.

Barn som frigis for adopsjon kan ha små helseproblemer eller spesielle omsorgsbehov på grunn av fysiske/psykiske problemer. Behovet for internasjonal adopsjon er størst for barn med spesielle omsorgsbehov. 

Ved forespørsel får man en kortfattet legeerklæring, utferdiget av en vietnamesisk lege, kort beskrivelse av barnets bakgrunn og bilder av barnet. Adopsjonsforum kan be om tester for HIV og Hepatitt B eller ytterligere medisinsk informasjon.

Rammer og regler
Vietnam aksepterer kun gifte par og enslige kvinnelige søkere. Søkerne må ha god helse. Som regel vil søkere som har fått forhåndssamtykke i Norge, bli godkjent i Vietnam. Såfremt søkere har fått forhåndssamtykke i Norge vil søkere opp mot 50 år godkjennes i Vietnam.

Vietnamesiske myndigheter ønsker i størst mulig grad adoptivsøkere som er åpne for adopsjon av barn med spesielle omsorgsbehov. Ventetiden vil være lengere for søkere som ikke er åpne for adopsjon av barn med helseanmerkninger.  

Hentereisen
Man må selv reise til Vietnam for å gjennomføre adopsjonen. Oppholdet i Vietnam forventes å vare inntil ca. 4 uker.

Oppfølgingsrapporter
Det kreves oppfølgingsrapporter med bilder av barnet hvert halvår de første 3 årene.

 

        Vietnam pr. 26.11.2021

Den norske formidlingstillatelsen for Vietnam gjelder ut 2021. Vi tar derfor ikke imot nye søkere på Vietnam. Adopsjonsforum har søkt om fornyet formidlingstilltalese, men saken er ikke avklart. 

Normalt tildeles det mellom 2-4 barn per år. 

Antall søknader i Vietnam: 5 familier venter på tildeling. 

  • Det er mer enn 30 organisasjoner som er godkjent for adopsjonssamarbeid med Vietnam.
  • Ventetiden er kortere for søkere som er åpne for adopsjon av barn med helseanmerkninger/spesielle omsorgsbehov/eldre barn. Søkere krysser av i et helseanmerkningsskjema for hvilke helseanmerkninger/spesielle behov de er åpne for at det adopterte barnet kan ha. 
  • Adopsjonssaker der barn har små helseanmerkninger, spesielle omsorgsbehov eller der barnet er eldre enn 5 år, må behandles i det Faglig Rådgivende Utvalget i Bufdir.

 

Del med andre: