Samarbeidsland

Dato: 21.01.2021
artikkelbilde
Adopsjonsforum samarbeider med land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Klikk her for å komme til  listen over samarbeidsland, krav til adopsjonssøkere i hvert land og kapasitet for nye søkere. 

Adopsjonsforum tar forbehold om endringer, som kan skje fort og uventet. Usikkerheten er særlig stor i land med liten eller begrenset kapasitet. Endringer av lover eller politiske forhold kan midlertidig eller permanent føre til stopp i adopsjoner fra et hvilket som helst land.

Nye land vurderes fortløpende
Vi har tidligere formidlet barn fra land som Brasil, Ecuador, Etiopia, Guatemala, India, Kina, Latvia, Mexico, Nepal, Polen, Russland og Uruguay. Av ulike grunner er disse samarbeidene avsluttet.

Vi vurderer fortløpende hvilke land som kan være aktuelle. Vi har søkt om å gjenoppta samarbeidet med Bolivia. En søknad om å starte samarbeid i Honduras ble stanset i påvente av at landet skulle få ny adopsjonslov, og denne er nå på plass. Vi vil derfor vurdere å gjøre et nytt forsøk med Honduras. Det er tatt kontakt med myndigheter i flere andre land for å undersøke mulighetene.

Husk vår side Barn søker foreldre.

 

Del med andre: