Madagaskar

Dato: 12.10.2023
artikkelbilde
Adopsjonsforum har nå et godt samarbeid med med Madagaskar etter at landet sluttet seg til Haag-konvensjonen. (Illustrasjonsfoto: Maxfear ÂR)
Madagaskar er verdens fjerde største øy og ligger utenfor Afrikas østkyst. Landet har et areal på litt over det dobbelte av Norges og en befolkning på over 20 millioner. Gasserne er etterkommere av folk fra det nåværende Indonesia, som innvandret for drøyt 1500 år siden, samt senere innvandrere fra det afrikanske kontinent.

Bakgrunn
Etter å ha vært styrt av ulike regimer i flere tiår hadde man det første helt frie valget i desember 2001. Presidenten som var demokratisk valgt ble styrtet i mars 2009 etter mange måneder med uro.

Den politiske situasjonen er fortsatt ustabil, og Adopsjonsforum følger nøye med på utviklingen i landet.

De som ønsker mer nyheter og informasjon om bl.a. politiske forhold på Madagaskar kan finne mye nyttig informasjon på hjemmesiden til Bakkekontakten og hjemmesiden til Vennskapsforeningen Norge–Madagaskar.

I årene 1988–1990 formidlet Adopsjonsforum i alt 7 barn fra Madagaskar.

Vi trakk oss ut av adopsjonsarbeidet fordi landets mangelfulle adopsjonslovgivning gjorde det vanskelig å fortsette.

Madagaskar har sluttet seg til Haag-konvensjonen om adopsjonssamarbeid og vedtok også en ny og moderne adopsjonslov. Etter dette gjenopprettet Adopsjonsforum samarbeidet med landet. I juni 2017 vedtok Madagaskar en ny adopsjonslov. Adopsjonssystemet er fortsatt under oppbygging og endringer i form av nye krav og regler vil kunne forekomme.

Barnehjem som deltar i adopsjonsprogrammet må godkjennes av sentralmyndighetene.

Adopsjonsforums formidlingstillatelse fra norske myndigheter gjelder fram til 31.12.2024. 

Rammer og regler
De viktigste kravene til søkerne er følgende:

 • Kun gifte par kommer i betraktning, og minst én av ektefellene må være fylt 30 år.
 • Kun barnløse par og familier med tidligere adopterte barn fra Madagaskar kan adoptere fra Madagaskar. Par med voksne biologiske barn kan aksepteres.
 • Søkerne kan ikke ha mer enn 2 adopterte barn fra før
 • Det kreves god vandel og god helse
 • Det kreves en attest fra en prest/seremonisjef (Human-Etisk Forbund) som kan bekrefte at søkerne har en god oppførsel i menigheten/samfunnet 
 • Det aksepteres kun 1 skilsmisse pr par
 • Obligatoriske oppfølgingsrapporter må skrives til barnet fyller 18 år.
 • Enslige søkere aksepteres ikke.

Total oppholdstid for å få gjennomført adopsjonsprosessen i landet er ca. 3 måneder, inkludert en pålagt samværsperiode på ca. én måned. I samværsperioden vil en gassisk sosialarbeider bistå familien med eventuelle utfordringer rundt tilknytning mellom adoptivforeldre og barn. Sosialarbeideren vil også utarbeide en rapport som fremlegges dommer for videre saksgang av adopsjonen i domstolen.

Etter den pålagte samværsperioden kan søkerne bo hvor som helst på Madagaskar mens de venter på at prosessen skal gå sin gang. Om familiene ønsker det kan de også reise rundt i landet, men de kan ikke forlate Madagaskar før dommen er rettskraftig og barnet har fått et gassisk og et norsk nødpass.

Hentereisen
Begge ektefeller må reise. Man må beregne en oppholdstid på ca. 3 måneder på Madagaskar. Den ene ektefellen har mulighet til å reise fra Madagaskar etter ca. 1 måneds oppholdstid ved å gi den andre ektefellen en fullmakt. 

Praktiske opplysninger
Madagaskar er et lite land i adopsjonssammenheng, og det formidles ikke mange adopsjoner pr. år. Adopsjonsmyndigheten anslår 2 - 3 tildelinger til Norge per år.

Det formidles både nasjonale og internasjonale adopsjoner på Madagaskar. De internasjonale er i flertall.

Vi har gjennomført noen få adopsjoner fra Madagaskar hvert år, men det er vanskelig å anslå ventetid fra dokumentene er sendt til forespørsel kan påregnes. Vi anslår i dag at ventetiden er pluss/minus 2 år.

Språk: Det gassiske språket er beslektet med indonesisk, men med innslag av bl.a. fransk som var kolonispråket. Mange gassere snakker fransk.

Ekstranett: De som er registrert som søkere på Madagaskar kan logge seg inn på ekstranettet. Der legger vi ut mer detaljert informasjon beregnet på søkere i de forskjellige faser av adopsjonsprosessen.

 

 Madagaskar pr. 22.02.2023

 • Antall barn ankommet i 2023: 0 (3 barn i 2022) 
 • Forespørsler om adopsjon hittil i år: 0
 • Familier som venter på rettsdato/reisebeskjed: 0
 • Familier på hentereise: 0
 • Status for Adopsjonsforums søkere: Det er 3 søknader på Madagaskar. Familiene venter på forespørsel.
 • 4 familier venter på godkjenning fra norske myndigheter. 
 • Ventetid: De som nå har ventet lengst av våre søkere sendte sine søknadsdokumenter til Madagaskar i oktober 2021.  
 • Fra forespørsel til reise: Søkere har kort ventetid fra forespørsel til reise. Anslått ventetid er 1 -2 måneder mellom forespørsel og reise.
 • Madagaskarforeningen er et kontaktpunkt for interesserte i adopsjon fra Madagaskar: se facebookside "Madagaskarforeningen".

 

Del med andre: