Peru

Dato: 17.04.2024
artikkelbilde
Adopsjonsforum startet på nytt med å formidle barn fra Peru i 1997. Illustrasjonsfoto: Baruck
Peru er en republikk i Sør-Amerika med en befolkning på ca. 30 millioner. Landet er omlag 4 ganger så stort som Norges, og de mektige Andesfjellene skiller det relativt tørre lavlandet langs kysten fra det tropiske, varme og regnbørsrike lavlandet i øst. Peru var til europeerne kom, den sentrale delen av det mektige Inkariket.

Illustrasjonsfoto: Baruck  

Bakgrunn
Adopsjonsforum formidlet barn fra Peru fra 1987 til 1991. Det kom totalt 46 barn fra Peru i denne perioden. Mangelfull lovgivning og kontroll gjorde det tungt å arbeide med adopsjon fra dette landet, og Adopsjonsforum tok derfor en pause i 1991. I 1997 kom vi i gang igjen, etter at nye lover og regler, og en mye strengere kontroll, var på plass. Det er nå atskillig færre peruanske barn som blir plassert i utenlandske familier enn det var på slutten av 80-tallet.

Rammer og regler
Peru ratifiserte Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon allerede i 1995, med virkning fra januar 1996, to år før konvensjonen trådte i kraft i Norge. Alle adopsjoner går gjennom landets sentralmyndighet. Barn fra alle distrikter i landet formidles av sentralmyndighetene i Lima. Adoptivforeldre må reise til byen der barnet bor og møte de lokale adopsjonsmyndighetene. Adopsjonsprosessen gjennomføres på spansk. Søkere behøver ikke snakke flytende spansk, men vise villighet til å lære og kunne kommunisere med barnet. 

  • I Norge får adoptivsøkere forhåndsamtykke til adopsjon i aldersrammen 0-5 år. Søkere vil få godkjenning i samme aldersramme i Peru.
  • Vedtak om at et søkerpar skal få forespørsel om et konkret barn skjer på møter i en sentral adopsjonskomité.

Hentereisen
Oppholdet er vanligvis på 8-10 uker.

Oppfølgingsrapporter
Peruanske myndigheter krever 8 oppfølgingsrapporter om barnet i løpet av de 4 første årene barnet er i Norge. Rapporten må oversettes deretter legaliseres hos Notarius Publicus. Søkerne dekker kosntadene for oversettelsen av oppfølgingsrapporten med vedlegg og legaliseringen av oppfølgignsrapporten og oversettelsen. Kostnadene pr. 01.01.2022 for oversettelse er kr. 0,70,- pr. ord og for leaglisering kr. 305,- pr. dokument

Praktiske opplysninger
I ventetiden anbefaler vi alle til å holde kontakten med lokalavdelingen tilhører og delta på sosiale arrangementer og faglige foredrag som arrangeres. 

Vi minner om viktigheten av å lære spansk i ventetiden. Det er viktig å ha i tankene at barna står overfor en stor oppgave i omstillingene til å bli deres barn. Barnet trenger hjelp på veien, og den hjelpen får det når dere kan snakke med det, veilede det, forklare det hva som skjer og trøste det når ting bli vanskelig.

Adopsjonsforum kan formidle spanskkurs via www.adoptlanguage.com. Kurset retter seg mot adoptivforeldre og speiler dette i forhold til at man lærer kommunikasjon med barn. Forøvrig finnes det mange tilbydere av spanskkurs, også digitale.

 

Peru pr. 17.04.2024 

 

Antall barn kommet hjem hitill i 2024: 0

Antall barn kommet hjem i 2023: 1

Forespørsler hittill i år: 0

Antall familier godkjente i Peru som venter på forespørsel: 2

Antall familier som har sendt dokumenter og venter på godkjenning i Peru: 0

Ventetid: De som har ventet lengst av våre søkere sendte sine dokumenter i 2021, men det er variasjoner i ventetid. 

Ventetid fra forespørsel til reise: 2-3 måneder

For å kunne sende søknad til Peru må man krysse av på et skjema vedr. helseutfordringer. Man kan ikke sende søknad til Peru uten å fylle ut dette skjema. For mer informasjon om skjema ta kontakt med anbefalingsteamet på telefon 23 28 08 00. 

Grunnet midlertidig inntaksstopp tar vi ikke i mot nye søkere. 

Peruklubben er et kontaktpunkt for familier som søker om adopsjon fra eller har adoptert fra Peru og de ønsker nye medlemmer velkommen. Ta kontakt med peruklubben@gmail.com 

 

 

Del med andre: