Peru

Dato: 12.02.2021
artikkelbilde
Adopsjonsforum startet på nytt med å formidle barn fra Peru i 1997. Illustrasjonsfoto: Baruck
Peru er en republikk i Sør-Amerika med en befolkning på ca. 30 millioner. Landet er omlag 4 ganger så stort som Norges, og de mektige Andesfjellene skiller det relativt tørre lavlandet langs kysten fra det tropiske, varme og regnbørsrike lavlandet i øst. Peru var til europeerne kom, den sentrale delen av det mektige Inkariket.

Illustrasjonsfoto: Baruck  

Bakgrunn
Adopsjonsforum formidlet barn fra Peru fra 1987 til 1991. Det kom totalt 46 barn fra Peru i denne perioden. Mangelfull lovgivning og kontroll gjorde det tungt å arbeide med adopsjon fra dette landet, og Adopsjonsforum tok derfor en pause i 1991. I 1997 kom vi i gang igjen, etter at nye lover og regler, og en mye strengere kontroll, var på plass. Det er nå atskillig færre peruanske barn som blir plassert i utenlandske familier enn det var på slutten av 80-tallet.

Rammer og regler
Peru ratifiserte Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon allerede i 1995, med virkning fra januar 1996, to år før konvensjonen trådte i kraft i Norge. Alle adopsjoner går gjennom landets sentralmyndighet. Barn fra alle distrikter i landet formidles av sentralmyndighetene i Lima. Adoptivforeldre må reise til byen der barnet bor og møte de lokale adopsjonsmyndighetene. Peruvianske myndigheter krever at par som søker å adoptere barn fra Peru må kunne spansk innen omsorgsovertakelsen. Foreldrene må kunne gjennomføre adopsjonsprosessen på spansk.

 

 Søkere

 Barn

 25 - 40 år

 0 – 3 år

 41 - 44 år

 0 – 5 år

 < 45 år

 < 6 år

 

  • Unntak fra aldersreglene gjøres for barn med særlige behov.
  • Det er ingen krav til ekteskapets lengde.
  • Vedtak om at et søkerpar skal få forespørsel om et konkret barn skjer på møter i en sentral komité.

Hentereisen
Oppholdet er vanligvis på ca. 10 uker, men kan variere noe. 

Praktiske opplysninger
I ventetiden anbefaler vi alle til å holde kontakten med lokalavdelingen de sokner til og delta på sosiale arrangementer og faglige foredrag som arrangeres. 

Vi minner om viktigheten av å lære spansk i ventetiden. Det er viktig å ha i tankene at barna står overfor en stor oppgave i omstillingene til å bli deres barn. Barnet trenger hjelp på veien, og den hjelpen får det når dere kan snakke med det, veilede det, forklare det hva som skjer og trøste det når ting bli vanskelig.

Adopsjonsforum kan formidle spanskkurs via www.adoptlanguage.com. Kurset retter seg mot adoptivforeldre og speiler dette i forhold til at man lærer kommunikasjon med barn. Forøvrig finnes det mange tilbydere av spanskkurs, også digitale.

 

Peru pr. 12.02.21

2 familier kom hjem med barn i 2020. Det kom hjem 1 barn i 2019, 2 barn i 2018, og 3 barn i 2017.

3 familier er godkjente i Peru.

1 familie har fått tildeling og venter på å reise til Peru.

 

Vi kan ta noen nye søkere. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale. 

 

 

Del med andre: