Bistand for barn

Dato: 28.02.2024
artikkelbilde
Bistand for barn bedrer levekårene til barn. Foto: Irinnews.
Adopsjonsforum driver bistandsarbeid i flere samarbeidsland for å bedre oppvekstsvilkårene for barn i vanskelige livssituasjoner. Arbeidet koordineres gjennom vårt tiltak Bistand for barn.

Bistandsarbeidet i Adopsjonsforum har en lang og sterk tradisjon, hvor både ansatte og frivillige har lagt ned mye arbeid over flere år. Midlene til bistandsarbeidet samles inn gjennom frivillig bidrag fra medlemmer i søknadsprosessen, og andre medlemmer og støttespillere. Koordineringen av Bistand for barn gjøres i dag av sekretariatet ved daglig leder og regnskapsmedarbeider.

Bistand for barn støtter et prosjekt i Etiopia gjennom Aidsfondet i Danmark, som sikrer bedre oppvekstsvilkår for barn i vanskelige livssituasjoner. Les om fosterhjemsprosjektet for hiv-smittede barn her og Årsrapport for 2021 her

I tillegg til dette prosjektet i Etiopia har Adopsjonsforum avtalt, etter vedtak på Landsmøte i 2023, å gi støtte til Children's Burn & Wound Foundation med kr 100.000 i 2O23 og 2024. Dette er et norskdrevet helseprosjekt som behandler brannskadde barn i flere afrikanske land. Både styreleder og medisinskfaglig ansvarlig i stiftelsen er norske. Sistnevnte bor og arbeider i Etiopia. Stiftelsen driver skadeforebyggende tiltak samt kompetansebygging hos operasjonssykepleiere og leger i flere Iand; du kan lese mer om det her.

Midlene som Adopsjonsforum-Bistand for barn gir, er øremerket å drifte en operasjonsseng i prosjektet ett helt år. Adopsjonsforum vil motta historien til disse brannskadde barna, som blir operert her, i tillegg til også å motta nyhetsbrev for prosjektet.  

Organisering og retningslinjer Bistand for barn finner du her 
Mål, identitet og verdigrunnlag Bistand for barn finner du her

Del med andre: