Bistand for barn

Dato: 21.01.2022
artikkelbilde
Bistand for barn bedrer levekårene til barn i 6 land. Foto: Irinnews.
Adopsjonsforum driver bistandsarbeid i flere samarbeidsland for å bedre oppvekstsvilkårene for barn i vanskelige livssituasjoner. Arbeidet koordineres gjennom vårt tiltak Bistand for barn.

Midlene til bistandsarbeidet samles inn gjennom frivillig arbeid blant Adopsjonsforums medlemmer, nåværende og tidligere adoptivsøkere samt andre støttespillere. Bistand for barn støtter for tiden 10 forskjellige prosjekter i seks land, som alle sikrer bedre oppvekstsvilkår for barn i vanskelige livssituasjoner. 

Les mer om Bistand for barns prosjekter her.

 

Del med andre: