Leder: Margaretha Karlsson

Telefon: 99 56 98 36

 E-post: mli-karl@online.no 

Besøk oss på: https://www.facebook.com/groups/1046008615421999/

 

 

Innkalling til årsmøte i Adopsjonsforum Søndre Nordland

Tid: Torsdag 15.2.2024 kl.19

Sted: Leirfjord

Vi ber at du sier fra om du kommer, for nærmere adresse.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Årsberetning 2023

Den deles ut til medlemmene på årsmøtet, og skal leses opp. 

Sak 3. Regnskap 2023

Gjennomgang og godkjenning av regnskapet.

Sak 4. Valg av styret 2024

Hele styret er på valg. Valgkomiteen har vært nåværende styret.

Forslag er gjenvalg på nåværende styremedlemmer. Andre forslag?

 

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Sekretær:

Styremedlem:

 

Sak 5. Eventuelt

Eventuelle innkomne saker til styret før årsmøtet. Må sendes på mail til styreleder innen 10.2.24, til mli-karl@online.no

 

 

Hilsen styret i Søndre Nordland

v/Margaretha Karlsson, leder

 

Sandnessjøen, den 15.1.2024